Prieskumy renomovaných poradenských spoločností zaradzujú ESG medzi kľúčové globálne trendy. Bez ohľadu na to, aký je váš názor na ESG a Green Deal, je dôležité si uvedomiť, že ich neznalosť môže negatívne ovplyvniť vaše manažérske rozhodnutia. Riešením je kvalitný networking.

V článku sa dozviete:

 • Aké výhody prináša kvalitný networking v oblasti udržateľnosti?
 • Akým rizikám sa vyhnete, ak včas zachytíte trend ESG?
 • Kde nájdu slovenské firmy príležitosti na kvalitný networking v oblasti ESG?

Čo konkrétne vaša firma môže získať alebo naopak stratiť, ak sa (ne)začne v oblasti ESG pravidelne prepojovať s inými firmami a odborníkmi? Tu je 5 dôvodov, prečo je kvalitný networking v oblasti ESG nevyhnutný pre úspech každej firmy.

1. ESG je globálny trend – zachyťte ho včas

Prieskumy renomovaných poradenských spoločností jednoznačne identifikujú ESG ako jeden z globálnych trendov dneška. Potvrdzuje to aj prieskum KPMG 2023 CEO Outlook, ktorého sa zúčastnilo 1 300 generálnych riaditeľov veľkých svetových firiem. Top manažéri firiem stavajú ESG na podobnú úroveň dôležitosti ako napríklad nástup AI, digitalizáciu či politickú destabilizáciu. Ako jeden z globálnych trendov sa tak ESG a udržateľnosť už dnes dotýkajú celého trhu, a nikto sa im v konečnom dôsledku nevyhne.

Ak cez networkingové stretnutia nadviažete kontakty s firmami a odborníkmi, ktorí ESG už implementujú do svojich stratégií, dokážete včas pochopiť a následne využiť tento globálny trend vo svoj prospech.

Najčastejšie prekážky v implementácii ESG princípov?

Nedostatočné vedomosti, neistota čo robiť a chýbajúca podpora okolia. Podávame pomocnú ruku:

 • Konkrétne prípadové štúdie
 • Vzdelávanie šité na mieru biznisu
 • Networking s podobne zmýšľajúcimi firmami

Inšpirujeme, vzdelávame, prepájame. Pridajte sa k nám.

Uvedené prekážky aplikácie ESG potvrdzuje napr. výskum agentúry Ipsos „ESG a udržitelnost z pohledu malých a středních podniků“ (2023)

2. Vyhnete sa rizikám, ktoré plynú zo zanedbania ESG

Bez ohľadu na to, aký je váš názor na ESG, je dôležité si uvedomiť, že neznalosť európskej legislatívy v oblasti udržateľnosti môže negatívne ovplyvniť vaše manažérske rozhodnutia. Ak oblasť ESG manažérsky podchytíte včas, uspejete. Ak nie, vystavujete svoje podnikanie vážnym rizikám. Tu je niekoľko z nich spoločne so stručným vysvetlením:

 • právne a regulačné riziká,
 • ohrozenie reputácie firmy a značky,
 • zhoršený prístup k financovaniu,
 • strata trhového podielu.

Legislatíva ESG je dynamická a vzniká nám doslova pred očami. Firmy, ktoré o nej nemajú prehľad, sa môžu rýchlo dostať pod paľbu kritiky zo strany verejnosti, investorov, obchodných partnerov alebo regulátorov. Tu je niekoľko príkladov:

 • nepripravenosť reportovať ESG podľa európskej smernice CSRD (viac o tejto povinnosti nájdete v článku ESG – čo to je a aké povinnosti prináša firmám?) ohrozuje vašu pozíciu dodávateľa veľkých firiem. Tie budú vyžadovať ESG dáta naprieč celým dodávateľským reťazcom pre tvorbu svojich vlastných – od tohto roku už povinných – ESG reportov.
 • pokuty až do štyroch percent z obratu firmy v prípade greenwashingu podľa návrhu novej Smernice o environmentálnych tvrdeniach (GCD),
 • sankcie za nesplnenie reportovacích povinností podľa regulácií CBAM (tzv. uhlíkové clo) pri dovoze tovarov s vysokou uhlíkovou stopou z tretích štátov do EÚ.
 • strata prístupu k výhodnému financovaniu – banky a ďalší inštitucionálni investori majú povinnosť zohľadňovať ESG faktory pri poskytovaní úverov. Preto poskytujú výhody tým firmám, ktoré dokážu preukázať strategický prístup a konkrétne dáta k ESG.

Dopyt zákazníkov po ekologicky, eticky a sociálne zodpovedných produktoch a službách kontinuálne narastá. To potvrdzuje aj nový prieskum KPMG, ktorý ukázal pripravenosť zákazníkov (zvlášť mladších ročníkov, ktorých kúpna sila postupne prevládne) priplatiť si za takéto produkty a služby. Firmy, ktoré ignorujú ESG, tak môžu prísť o svoj trhový podiel a stratiť konkurenčnú výhodu voči tým, ktoré sa naopak aktívne zaviazali k udržateľným praktikám.

ESG nie je „administratívny strašiak“, aj keď sa to na úvod možno takto zdá. Naopak, je to množstvo príležitostí, ako sa pozrieť na svoj business inak, zefektívniť ho, začať ho robiť inovatívne, udržateľnejšie. Lepšie vo vzťahu k zamestnancom, s ohľadom na dodávateľov, trh či prostredie.

Antónia Račková Paričiová, projektová manažérka ESG KLUB-u

 

3. Sila networkingu – prepojte sa s odborníkmi na ESG

ESG je natoľko komplexná oblasť, že v nej nenájdete “odborníka na všetko”. Preto vyžaduje prepojenie odborných vedomostí a skúseností z praxe v rôznych disciplínach:

 • Odborníci na environmentálny pilier  vám môžu poskytnúť cenné vzhľady do environmentálnych rizík a príležitostí v základných témach ESG reportingu ako klimatická zmena, ochrana biodiverzity, vodné zdroje, cirkulárna ekonomika a znečistenie. Z hľadiska merateľných výstupov vám môžu zmerať uhlíkovú stopu firmy či LCA konkrétneho produktu, stanoviť offsettingovú stratégiu, uskutočniť energetický audit či analýzu odpadového hospodárenia.
 • Sociálny pilier zahŕňa aspekty týkajúce sa ľudských práv, pracovných podmienok, odborovej organizovanosti, diverzity a inklúzie vo firmách. Odborníci v tejto oblasti vám môžu pomôcť nastaviť procesy a firemnú kultúru tak, že výrazne zatraktívnia vašu firmu ako zamestnávateľa.
 • Odborníci na manažérske prístupy k transparentnému riadeniu poskytnú stratégie v nastavení antikorupčných procesov, compliance, etického kódexu či vzťahov s investormi a akcionármi podľa štandardov Governance (“G” v rámci ESG).
 • Experti na reguláciu ESG dokážu minimalizovať právne riziká spojené s neplnením povinností ESG. Tiež vás usmernia pri tvorbe vášho prvého ESG reportingu.
 • Komunikácia tém spojených s ESG má mnoho špecifík a je predmetom narastajúcej regulácie. Odborníci vám poradia ako komunikovať veľmi špecifické témy udržateľnosti bez rizika greenwashingu a zároveň s pozitívnym dopadom na zákazníkov, klientov a ďalších stakeholderov.
Networking TA3

Získanie prístupu k odborníkom na rôzne oblasti ESG na jednom mieste cez kvalitný networking môže byť kľúčovým strategickým rozhodnutím, ktoré vašej firme ušetrí veľa času aj nemalé náklady. Už roky sa obklopujeme tými najlepšími odborníkmi na ESG a lídrami v udržateľnom priemysle, ktorých znalosti a skúsenosti chceme priniesť aj vám. Kvalitný networking v oblasti udržateľnosti nájdete v ESG KLUB-e.

4. Spoznajte a aplikujte, čo v praxi ESG funguje

Šetrite svoje cenné zdroje a ľudské kapacity. Vydajte sa na cestu, ktorú už vyšlapali iné firmy pred vami:

 • Už aj na Slovensku existuje mnoho firiem – vrátane malých a stredných podnikov – ktorým aplikácia ESG stratégií priniesla pozitívne výsledky. Buďte s nimi v kontakte, rozprávajte sa a inšpirujte navzájom.
 • Poučte sa z osvedčených postupov a procesov iných firiem pri dodržiavaní nových ESG povinností a súvisiacej legislatívy Green Dealu.
 • Vyhnite sa úskaliam komunikácie udržateľnosti, najmä greenwashingu. Prepojte sa čo najskôr s firmami, ktoré úspešne zvládli odkomunikovať svoje ESG aktivity.

5. Premeňte ESG na obchodné príležitosti

Firma, ktorá s ESG ešte len začína, môže vďaka rozširovaniu svojich sietí o kontakty z tejto sféry identifikovať nové príležitosti a smery pre rozvoj svojho biznisu. V udržateľnosti každým dňom rastie škála obchodných a investičných príležitostí – napríklad obnoviteľné zdroje energie, cirkularita, digitalizácia podnikov, zelené úvery, udržateľné nákupy vo firmách, šetrné obalové stratégie, poradenské služby, ak máme vymenovať len niektoré z nich.

A naopak, firma, ktorá je známa svojimi udržateľnými a ESG praktikami, môže pomocou networkingu nájsť ďalších zákazníkov, partnerov či investorov, ktorí si cenia práve tieto hodnoty.

Kde nájdete kvalitný networking v oblasti ESG?

Vzhľadom na narastajúcu dôležitosť ESG v ekonomike sme založili platformu ESG KLUB.

 • Sme biznisová platforma, orientovaná na ESG
 • Vzdelávame, inšpirujeme, vytvárame priestor na networking
 • Fungujeme na princípe obchodnej komory
 • ESG nevnímame ako prekážku, ale ako príležitosť.

Už roky sa obklopujeme tými najlepšími odborníkmi na ESG a lídrami v udržateľnom priemysle, ktorých znalosti a skúsenosti chceme priniesť aj vám. Tu sú výhody, ktoré  prináša kvalitný networking v oblasti udržateľnosti v ESG KLUB-e:

 • Sústredíme sa na oblasť ESG a jej vývoj pozorne sledujeme a denne vyhodnocujeme.
 • Sme klubom firiem, pre ktoré je téma ESG relevantná. Vďaka tomu vieme zaručiť zdieľanie vzájomného know how a best practises v tejto oblasti.
 • Príležitosti na networking v ESG KLUB-e ponúkame na pravidelnej báze – fyzicky aj v online podobe. Členovia klubu sa tak dokážu efektívne prepojiť, vytvoriť kvalitné väzby, čoho výsledkom môžu byť aj nové biznis príležitosti.
 • Členom prinášame aj online verziu networkingu cez klubovú aplikáciu, kde získajú neobmedzený prístup ku kontaktom na všetkých ostatných členov.

Úspech je tímovou záležitosťou. Spolupráca je kľúčová. Tieto myšlienky stáli pri zrode ESG KLUB-u a platiť budú aj pri rozvoji udržateľného podnikania v slovenských firmách. Staňte sa členmi ESG Klubu a zachyťte trend ESG včas.

Autor

Milan Suchý

Milan má viac ako 10-ročné skúsenosti s riadením projektov v domácich aj zahraničných poradenských firmách. Pracoval aj v českej CIRA Advisory, kde mal na starosti interné PR, digitálny obsah a strategickú komunikáciu klientov v oblasti udržateľnosti. Jeho špecializáciou je cirkulárna ekonomika, ESG a udržateľný e-commerce. V ESG KLUBE sa venuje tvorbe obsahu, ako aj marketingovým aktivitám.

Hore