C D E G K R S T U Ž
ESG definícia

Skratka ESG predstavuje princípy, ktoré sú základom udržateľného podnikania. Zohľadňujú vplyvy organizácie na životné prostredie a podporujú jej sociálnu zodpovednosť voči zamestnancom a okolitým komunitám. Táto skratka predstavuje tri základné piliere:

  • „E pilier“ (Environment) je zameraný na dopady firmy na životné prostredie ale aj naopak (ako životné prostredie – napríklad klimatická zmena – vplýva na samotnú firmu),
  • „S pilier“ (Social) predstavuje sociálnu zodpovednosť firmy voči svojim zamestnancom, dodávateľom a komunite, v ktorej pôsobí,
  • „G pilier“ (Governance) upravuje pravidlá pre transparentné riadenie organizácií a manažérske prístupy, čo zahŕňa napríklad antikorupčné opatrenia.

Dôraz na tieto štandardy je kritický hlavne pre investorov a banky, keďže podľa nich určujú, či a za akých okolností poskytnú firme finančnú podporu.

Zavedenie princípov skratky ESG do každodennej praxe firmy môže výrazne zlepšiť jej pozíciu na trhu. Takéto zodpovedné podnikanie neprináša len výhody v komunikácii, ale tiež zlepšuje vnímanie firmy verejnosťou a jej zamestnancami. Na týchto pilieroch sa bude odvíjať aj nadchádzajúca smernica CSRD, ktorá sa stane záväznou pre vybrané spoločnosti v Európskej únii od roku 2025.

Zdieľať
Hore