Podujatia ESG KLUBU

Pre členov ESG KLUBU, ale aj bežnú verejnosť, pripravujeme bohatú ponuku podujatí venovaných téme ESG. Podujatia sú rozdelené do piatich kategórií podľa zamerania.

Zoznam podujatí pripravujeme. Zostaňte s nami.

ESG Summit Dinner | Networkingová večera
Ľudia, ESG, káva a koláč
Úvodné live podujatie, ktoré vás dostane do témy ESG.
29júl
17:00
ESG Summit Workshop┃Workshop
Ako na ESG v praxi?
Úvodné live podujatie, ktoré vás dostane do témy ESG.
16september
00:00
ESG Inspire┃Networking
ESG Face to Face
Úvodné live podujatie, ktoré vás dostane do témy ESG.
24máj
18:00
Hore