ESG čo to je

Princípy ESG sú významným faktorom pre dlhodobý úspech a stabilitu vašej firmy. Dôvodom je európsky Green Deal a súvisiaca zelená transformácia európskych ekonomík. Napriek tomu je povedomie o ESG na Slovensku medzi manažérmi a podnikateľmi nízke. Zistite, čo je to ESG, aké povinnosti prináša a prečo už dnes ovplyvní budúcnosť vášho podnikania.

V článku sa dozviete:

 • Čo je to ESG?
 • Aké povinnosti vznikajú firmám v súvislosti s ESG?
 • Prečo sa téma ESG dotýka celej ekonomiky?

Viete, čo je ESG?

Viete, čo stojí za skratkou ESG? Princípy ESG sú postavené na týchto troch základných pilieroch:

 • „E pilier“ (Environment) je zameraný na dopady firmy na životné prostredie ale aj naopak (ako životné prostredie – napríklad klimatická zmena – vplýva na samotnú firmu),
 • „S pilier“ (Social) predstavuje sociálnu zodpovednosť firmy voči svojim zamestnancom, dodávateľom a komunite, v ktorej pôsobí,
 • „G pilier“ (Governance) upravuje pravidlá pre transparentné riadenie organizácií a manažérske prístupy, čo zahŕňa napríklad antikorupčné opatrenia.

Príklady uplatnenia ESG stratégie na Slovensku

Tu je niekoľko konkrétnych príkladov ako ESG na Slovensku aplikujú firmy z rôznych odvetví:

 • Online kníhkupectvo Martinus sa v rámci udržateľnosti sústredí na oblasť diverzity a inklúzie (pilier „S“ v rámci ESG). Cieľom je budovanie rôznorodej a inkluzívnej firmy, čo má inšpirovať širokú verejnosť k rešpektovaniu týchto hodnôt.
 • Spoločnosť Mattoni 1873 na Slovensku od začiatku intenzívne podporuje systém zálohovania nápojových obalov, čo je kľúčový krok k cirkulárnej ekonomike v celom sektore balených nápojov (pilier „E“ v rámci ESG).
 • Firma KOMA Slovakia verí, že budúcnosťou udržateľnej výstavby je modularita. Je lídrom v tejto oblasti (pilier „E“ v rámci ESG).
 • Košický top zamestnávateľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (predtým T-Systems) je príkladom udržateľného riadenia (pilier “G” v rámci ESG) – má vypracované etické kódexy pre zamestnancov, dodávateľov aj systém tzv. whistleblowingu, čiže oznamovania protiprávneho konania vo vnútri organizácie.

Firma KOMA Slovakia verí, že budúcnosťou udržateľnej výstavby je modularita. Pomocou modularity je možné vyriešiť napríklad problém akútneho nedostatku miest v škôlkach. Preto KOMA vytvára aj modulárne systémy, ktoré dokáže postaviť v rekordne krátkom čase. Kde má vaše podnikanie najväčšie dopady v rámci udržateľnosti? To je kľúčová otázka, ktorú si vaša firma potrebuje klásť v súvislosti s ESG hneď na začiatku. Zdroj: KOMA SLOVAKIA firemný profil.

ESG – aké povinnosti prinesie firmám?

Najčastejšie skloňovanou a najdôležitejšou je povinnosť pravidelného vykazovania udržateľnosti alebo nefinančný reporting ESG. Firmy musia reportovať podľa už schválených štandardov ESRS a európskej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (smernica CSRD). Táto smernica už je implementovaná do slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to prostredníctvom novely zákona o účtovníctve (zákon č. 105/2024 Z. z) s účinnosťou od 1. júna 2024.

Nižšie uvádzame základnú časovú os vzniku tejto povinnosti:

 • od 1. januára 2024 – spoločnosti, ktoré už sú povinné zverejňovať niektoré nefinančné informácie podľa skoršej smernice NFRD (ide o banky, poisťovne a spoločnosti obchodovateľné na burze s viac ako 500 zamestnancami). To znamená, že už tento rok musia uvedené spoločnosti efektívne zbierať a vyhodnocovať informácie o dopadoch svojich udržateľných aktivít. V roku 2025 zverejnia svoju prvú správu o udržateľnosti.
 • v tomto roku 2024 zároveň prebehla transpozícia uvedenej CSRD smernice do slovenskej legislatívy – zákona o účtovníctve – formou novely zákona o účtovníctve, ktorá je účinná od 1. júna 2024.
 • od 1. januára 2025 povinnosť reportovať ESG vznikne všetkým veľkým spoločnostiam (ide o spoločnosti spĺňajúce aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií: aspoň 250 zamestnancov, aktíva v hodnote najmenej 25 mil. EUR, čistý obrat najmenej 50 mil. EUR). Veľké spoločnosti musia zverejniť v roku 2026 svoje správy o udržateľnosti za účtovné obdobie 2025.
 • od 1. januára 2026 bude platiť povinnosť reportovať ESG aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú obchodovateľné na burze. Tie zverejnenia svoje prvé správy o udržateľnosti v roku 2027.

Infografika, ktorá chronologicky zobrazuje najdôležitejšie termíny ESG reportingu – počnúc objektami verejného záujmu, cez malé a stredné podniky a medzinárodné korporácie.

ESG nie je len o reportingu. Na čo sa ešte pripraviť?

Okrem povinnosti vykazovať udržateľnosť formou ESG reportingu prináša európsky Green Deal celý rad ďalších povinností, ktoré sa viažu na hlavný cieľ dekarbonizácie priemyslu a dosiahnutia klimatickej neutrality európskeho kontinentu najneskôr v roku 2050. Tu je len niekoľko príkladov dôležitých noriem, ktoré by ste mali poznať:

 • Nariadenie o ekodizajne výrobkov (ESPR) – stanovuje požiadavky na konkrétne skupiny výrobkov tak, aby boli energeticky aj zdrojovo efektívne a zavádza pojem “digitálny pas výrobku”.
 • CBAM: Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach známy ako “uhlíkové clo”,
 • návrh smernice o zelených tvrdeniach (GCD – Green Claims Directive), ktorým EU zásadne sprísňuje boj proti greenwashingu.

Každá firma pôsobiaca na trhu EÚ potrebuje rýchlo pochopiť a predovšetkým zaviesť udržateľnosť do svojho biznisu. ESG KLUB je pre firmy zrozumiteľným sprievodcom touto kľúčovou oblasťou, ktorá zahŕňa nielen nové povinnosti, ale predovšetkým ponúka obrovské príležitosti pre rast biznisu.

Prečo sa téma ESG dotkne celého trhu

Mnoho manažérov malých a stredných podnikov si myslí, že sa ESG dotýka len veľkých firiem, pretože celú tému vnímajú veľmi úzko. Problematiku ESG často zredukujú na otázku či ich firmám vzniká alebo nevzniká povinnosť ESG reportingu. V tomto smere je dôležité vnímať, že aj keď vašej firme v súvislosti s ESG zatiaľ nevznikla žiadna priama povinnosť, ESG ako trendu sa aj tak nevyhnete:

 • Veľké firmy totiž budú ESG dáta stále častejšie požadovať od svojich dodávateľov. Bez súčinnosti dodávateľov by totiž neboli samy schopné pripraviť svoj vlastný ESG reporting.
 • Zároveň tu však ide o nástup mohutného trendu premeny svetových ekonomík v dôsledku zelenej transformácie a klimatickej zmeny – ESG reporting je teda nutné vnímať len ako jeden z bezprostredných prejavov nástupu tejto premeny.

Téma ESG patrí medzi najdôležitejšie transformačné výzvy našej doby pre podnikateľské prostredie, podobne ako napríklad nástup AI, digitalizácia či politická destabilizácia. Ako jeden z globálnych trendov sa tak ESG a udržateľnosť nevyhnutne dotkne celého trhu a nikto sa jej v konečnom dôsledku nevyhne.

ESG KLUB – vzdelávanie a networking s firmami

ESG KLUB ponúka svojim členom neoceniteľnú príležitosť na systematické vzdelávanie a efektívny networking. Môžete získať know-how v komplexnej oblasti udržateľného podnikania a ESG. A zároveň získate priestor na networking, čiže budovanie vzťahov s firmami, ktoré majú tak ako vy záujem o udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť.

Klubový model sme vytvorili tak, aby vyhovoval aj potrebám malých a stredných podnikov. Tie často nemajú vlastných interných špecialistov na ESG a udržateľnosť.

Daniel Rabina, zakladateľ ESG Klubu

Sme si vedomí, že menšie firmy sa v prvom rade potrebujú zoznámiť so základmi ESG, plniť svoje legislatívne povinnosti a z pozície dodávateľov reagovať na potreby obchodných partnerov, ktorí sú v oblasti ESG napred. Preto je našim hlavným cieľom vzájomne prepojiť tie spoločnosti, ktoré už ťažia z úspešnej ESG stratégie s ďalšími firmami, ktoré v ESG taktiež vidia príležitosť a chcú sa rýchlo posunúť vpred.

Autor

Milan Suchý

Milan má viac ako 10-ročné skúsenosti s riadením projektov v domácich aj zahraničných poradenských firmách. Pracoval aj v českej CIRA Advisory, kde mal na starosti interné PR, digitálny obsah a strategickú komunikáciu klientov v oblasti udržateľnosti. Jeho špecializáciou je cirkulárna ekonomika, ESG a udržateľný e-commerce. V ESG KLUBE sa venuje tvorbe obsahu, ako aj marketingovým aktivitám.

Hore