Zákazníci dnes preferujú firmy, ktoré dôsledne premietajú do svojho biznisu udržateľnosť, spoločenskú zodpovednosť a transparentnosť. Netýka sa to len veľkých hráčov. Aplikácia ESG princípov je trendom už aj pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré vidia v zodpovednom podnikaní príležitosť.

V článku sa dozviete:

  • Prečo sa oplatí venovať pozornosť implementovaniu ESG už aj v menších firmách?
  • Ako k ESG princípom pristupujú MSP v praxi?
  • Kde firma dokáže k tejto téme získať know-how a inšpiráciu?

Aplikácia ESG na Slovensku

O téme zodpovedného podnikania sa vo svete, ale aj na Slovensku, diskutuje dlhé roky. Naše pokrokové firmy postupne premietajú zahraničnú teóriu o udržateľnosti a ESG do slovenskej praxe a miestnych podmienok. Zameriavajú sa primárne na:

  • meranie dopadov na životné prostredie,
  • vytváranie lepšieho pracovného prostredia alebo
  • transparentné riadenie podniku.

K ich sekundárnym cieľom patrí aj budovanie značky a získavanie nových skupín spotrebiteľov. Pretože tí si stále viac uvedomujú vplyv svojich nákupných rozhodnutí na spoločnosť a prírodu. To potvrdzuje aj prieskum KPMG o zákazníckej skúsenosti. Ten ukázal pripravenosť zákazníkov priplatiť si za produkty a služby, ktoré kladú dôraz na udržateľnosť, etiku a sociálnu zodpovednosť.

ESG reporting a slovenské spoločnosti

Falošný marketing v podobe “natierania produktov či služieb na zeleno” už preto nestačí a zákazníci si vyžadujú reálne skutky a dáta. A k tým budú mať ešte lepší prístup už od roku 2025, kedy budú k dispozícii prvé povinne zverejňované ESG reporty spoločností verejného záujmu (banky a pod.)

Pre veľké firmy bude prvým rokom povinného zberu dát za účelom ESG reportingu rok 2025. Inak povedané, už budúci rok musia veľké firmy začať zbierať dáta pre tvorbu svojho prvého nefinančného reportu podľa štandardov ESRS a smernice CSRD, pričom tento report musia následne zverejniť v roku 2026.

Malé a stredné podniky zatiaľ nemajú uvedenú povinnosť vykazovania udržateľnosti (s výnimkou MSP kótovaných na burze, ktoré túto povinnosť majú). Avšak reportingu udržateľných aktivít a dát podľa schémy ESG sa MSP aj tak nemôžu úplne vyhnúť – čaká ich v rámci pozície dodávateľa pre veľké firmy. Aplikácia ESG sa im v každom prípade oplatí už teraz, aby dokázali udržať svoje postavenie na trhu v budúcnosti.

E ako (e)nvironmentálne nakopnutie v ESG

„Environment“, ako začiatok skratky ESG symbolizuje udržateľnosť a pozitívny postoj firmy k životnému prostrediu. Netreba sa ale nechať pomýliť rôznymi greenwashingovými praktikami, s ktorými sa rozhodla bojovať už aj Európska únia.

Rozhodujúce sú aktivity s reálnym dopadom na životné prostredie. Tento prístup si vzali za svoj spoločnosti Alfa Bio a GreenWay. Prvá menovaná firma pri produkcii rastlinnej stravy šetrí pitnou vodou, využíva lokálnych dodávateľov a svoje výrobky označuje certifikátmi kvality uznávanými v celej EÚ.

V GreenWay sa zase podujali vytvoriť rozsiahlu nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá naprieč Slovenskom. BeLenka nastavila zrkadlo „fast fashion“ a vykročila cestou kvality a udržateľnosti v tzv. „slow fashion“ móde.

ESG_KLUB_01_DavidGolias_2_WEB

Producent rastlinných potravín Alfa Bio kladie dôraz na šetrné používanie vody a pri získavaní surovín preferuje najmä lokálnych dodávateľov (E pilier podľa schémy ESG).

S ako (s)ociálne príležitosti v ESG

Sociálny prístup smerom k zamestnancom, zákazníkom, ale aj rôznym komunitám, je ďalšia aplikácia ESG. V skratke ide o udržateľný prístup firmy k ľuďom – zamestnancom, zákazníkom, klientom, dodávateľom a ďalším stakeholderom.

Sociálnej sfére sa venuje firma Romade, ktorá zamestnáva ľudí z rómskych menšín a ponúka prístup k odbornému poradenstvu vo finančnej gramotnosti či kariére. Ako etický zamestnávateľ sa pýši firma Kura Kráľovské, kde hlavným produktom je “jeho Veličenstvo” kura kráľovskej chuti a ďalšie nadštandardne kvalitné, zdravé a lokálne produkty. Pre svojich zamestnancov majú pripravený sociálny program, v ktorom sú napríklad výhodné pôžičky, podnikové byty a ďalšie benefity.

ESG_KLUB_01_DavidGolias_3_WEB

Módna značka Romade zamestnáva ľudí zo znevýhodnených rómskych komunít a poskytuje im odborné aj finančné poradenstvo (S pilier podľa schémy ESG).

G ako (g)lobálna transparentnosť v ESG

Podľa údajov analytikov Newton Media, patria sociálne a environmentálne témy, pri implementovaní ESG vo firmách, k najčastejšie prezentovaným v médiách. Tie lákajú na zaujímavé sociálne príbehy, klimatickú krízu a potrebu vykonať zmenu pre lepšie zajtrajšky.

Silnou témou je ale aj prístup k efektívnemu a transparentnému riadeniu spoločností v medziach zákonov, interných smerníc a kódexov a ďalších súvisiacich noriem. A práve v dobe, keď ESG získava intenzívnejšiu pozornosť médií a publika, netreba opomenúť aj tento dôležitý aspekt zodpovedného podnikania.

Medzi MSP podnikmi stoja za zmienku spoločnosti Finax a Haberl, ktoré si zakladajú na transparentnosti vo vzťahu voči klientom. Inšpirácia sa dá hľadať aj pri veľkých spoločnostiach na Slovensku. Firma Orange sa v podobe etického kódexu zaväzuje dodržiavať princípy v podnikaní, napríklad aj nulovou toleranciou voči korupcii.

ESG_KLUB_01_DavidGolias_4_WEB

Investičná platforma Finax vyznáva transparentnosť voči klientom, čo potvrdzuje aj prijatím etického kódexu Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (G pilier podľa schémy ESG).

Bez obáv k aplikácii ESG

Zodpovednejšie podnikanie môže zo začiatku vyvolávať veľa otázok. Praktická implementácia jednotlivých princípov však stojí za zváženie a dokáže firme priniesť hneď niekoľko výhod a príležitostí.

Aplikácia ESG vo firme si preto vyžaduje nielen odvahu, ale aj určité know-how. K tomu dokážu pomôcť benefity pre členov ESG klubu. Unikátny obsah, zaujímavé podujatia, ale aj inšpirácie a skúsenosti odborníkov tvoria len pár výhod, ktoré dokážu nasmerovať podnik k efektívnemu nastaveniu princípov.

Zdroje: Orange.sk, Lunter.sk, greenway.sk, kralovskekura.sk, belenka.sk, finax.sk, haberl.sk, romade.sk

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore