AI predstavuje kľúčový nástroj pri implementácii ESG stratégií, posilňujúc environmentálny management, sociálnu zodpovednosť a transparentnosť v riadení spoločností. Získajte komplexný prehľad o aktuálnych AI riešeniach, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu dosiahnutiu udržateľného rozvoja moderných podnikov.

V článku sa dozviete:

  • Ako môže AI prispieť k rýchlejšiemu dosiahnutiu udržateľného rozvoja podniku?
  • Prehľad aktuálnych AI riešení určených pre oblasť ESG.
  • Možnosti AI v zabezpečení spravodlivejších pracovných a úverových podmienok.

V súčasnosti viac ako štyri miliardy zariadení využíva AI asistentov. Predpokladá sa, že do roku 2024 sa tento počet zdvojnásobí, čo poukazuje na rýchly vývoj AI v rôznych odvetviach, vrátane udržateľného podnikania.

Prieskum realizovaný agentúrou Accenture ukazuje, že 84% manažérov považuje AI za nevyhnutný prvok pre rast svojich firiem, zvlášť v oblastiach ako sú environmentálne aktivity, sociálna zodpovednosť, a transparentné riadenie podľa ESG kritérií.

AI v skratke

AI, skratka pre umelú inteligenciu, zahrňuje technológie schopné vykonávať úlohy vyžadujúce ľudské kognitívne funkcie. Umelá inteligencia sa delí na dva hlavné typy:

  • slabú AI, ktorá sa špecializuje na špecifické úlohy, ako sú autonómne autá, chatboty
  • silnú AI, ktorá je teoreticky schopná riešiť samostatne široké spektrum úloh, dokonca aj tie neznáme. Takáto technológia zatiaľ nebola vynájdená.

Environmentálna AI v ESG (E)

Ekosystém Zeme predstavuje extrémne zložitý systém, ktorý presahuje možnosti jednoduchej matematickej charakterizácie. V tejto sfére sa umelá inteligencia stáva nepostrádateľným nástrojom vďaka svojej schopnosti rozumieť komplexnosti a rozmanitosti prírodných systémov na úrovni, ktorá je porovnateľná s ľudským chápaním.

Projekt DGMR od Google DeepMind je príkladom vynikajúceho využitia AI v oblasti predpovedania počasia. Tento model AI je schopný s nevídanou presnosťou predpovedať výskyt zrážok v krátkom časovom horizonte, čím prekonáva tradičné metódy v až 89 % prípadov. V období zrýchľujúcej sa klimatickej zmeny má tento pokrok obrovský význam pre predchádzanie katastrofám a podporu poľnohospodárstva, umožňujúc lepšiu pripravenosť na extrémne poveternostné podmienky.

Ďalším kritickým environmentálnym problémom, na ktorý AI ponúka riešenia, je otázka čistej vody a jej dostupnosti. Spoločnosť WINT, špecializujúca sa na technológie prevencie plytvania vodou, nedávno získala investíciu vo výške 35 miliónov dolárov na rozvoj svojho AI systému. Tento pokročilý systém, ktorý bol čiastočne financovaný aj energetickou spoločnosťou ČEZ z Českej republiky, je schopný efektívne znižovať spotrebu vody v rezidenčných a komerčných objektoch až o 25 %, čím výrazne prispieva k ochrane vodných zdrojov a boju proti ich plytvaniu.

WINT AI dokáže v reálnom čase odhaľovať úniky vody a upozorniť pracovníkov údržby. Dokáže tiež v prípade nutnosti automaticky zastaviť prívod vody. Zdroj: https://wint.ai/technology/

Sociálna zodpovednosť s využitím AI (S)

V rámci udržateľného podnikania je nevyhnutné zohľadniť nielen environmentálne aspekty, ale aj sociálny dopad na komunity a kultúru práce. Sociálna zodpovednosť zahŕňa kľúčové princípy ako sú rovnosť príležitostí a podpora komunít na lokálnej úrovni.

ESG AI poskytuje nástroje na dosiahnutie spravodlivejších pracovných príležitostí. Príkladom je spoločnosť Unilever, ktorá ročne prijíma okolo 30 000 nových zamestnancov a využíva systém HireVue založený na AI k minimalizácii predsudkov pri výberových pohovoroch. Tento systém hodnotí kandidátov na základe ich video prezentácií bez zohľadnenia pohlavia, rasy alebo náboženstva, čo Unileveru umožňuje nielen posilniť diverzitu a inkluzivitu v pracovnom prostredí, ale aj ušetriť až 70 000 hodín práce.

V bankovej oblasti pomáha umelá inteligencia v boji proti finančnej exklúzii. Svetová banka odhaduje, že až 68% dospelých na svete nemá bankovú históriu, ktorá by im umožnila získať férové finančné služby. Spoločnosť Tala využíva AI na posúdenie úverovej spoľahlivosti zákazníkov na základe dát z ich mobilných telefónov. Tento prístup umožňuje flexibilne nastaviť podmienky mikropôžičiek a od začiatku svojej činnosti poskytla Tala pôžičky viac ako piatim miliónom klientov v celkovej hodnote dvoch miliárd dolárov.

AI v ESG

Vďaka analýze emócií, hlasu a výberu slov dokáže HireVue AI pomáhať s výberom vhodných kandidátov na pracovných pohovoroch. Zdroj: https://www.hirevue.com/

Transparentné riadenie technológiami (S)

Tretím pilierom ESG je zodpovedné riadenie, ktoré sa zameriava na etiku v podnikaní, boj proti korupcii, compliance a transparentnosť voči všetkým zúčastneným stranám. V tomto kontexte umelá inteligencia ponúka významné nástroje pre zlepšenie systémov riadenia a správy v podnikoch.

Jednou z inovatívnych AI technológií je SymphonyAI Sensa-NetReveal, ktorá bankám umožňuje efektívne identifikovať a riešiť podozrivé obchodné transakcie a praktiky, vrátane podozrení z prania špinavých peňazí. Tento automatizovaný systém výrazne znižuje čas potrebný na vyšetrovanie a minimalizuje výskyt falošných poplachov.

Umelej inteligencii (AI) v ESG sa darí zjednodušovať komplexný výber udržateľných dodávateľov, transformujúc nákup na inteligentnejší a ekologickejší proces. AI odhaluje udržateľné „drahokamy“ prostredníctvom hĺbkovej analýzy dát a umožňuje firmám prihliadať nielen na ceny, ale aj na ekologický dopad svojich rozhodnutí. Vďaka AI môžu spoločnosti efektívne riadiť riziká spojené s environmentálnymi a sociálnymi otázkami, posúvajúc tak udržateľný nákup na novú úroveň.

Udržateľné podnikanie sa nezaobíde bez udržateľnej komunikácie

V oblasti marketingu hrá kľúčovú rolu slabá AI, ktorá umožňuje vytvárať prispôsobené marketingové obsahy. Avšak, k plnému využitiu ich potenciálu sú potrební skúsení odborníci.

Nezabúdajte, že texty generované AI sú síce efektívne, no často im chýba autenticita. Tú zabezpečia skúsenosti a ľudský dotyk. Preto je dôležité nájsť rovnováhu a kombinovať technológie ruka v ruke s kreativitou.

Zhrnutie

Implementácia AI môže výrazne prispieť k efektívnejšiemu environmentálnemu manažmentu, sociálnej zodpovednosti a transparentnosti v riadení. Aby ste mohli plne využiť tento potenciál konkrétne vo vašej firme, odporúčame nasledujúce kroky:

  • Vyhľadávanie špecializovaných webinárov a podcastov o AI, ideálne pre váš sektor. Tieto zdroje vám poskytnú hlbšie pochopenie toho, ako môžete AI aplikovať v rámci vašich ESG stratégií a ako sa tieto technológie vyvíjajú.
  • Sledovanie expertov, ktorí sa venujú prieniku tém digitalizácie, ESG a AI v podnikoch, napríklad na LinkedIn. Týmto spôsobom budete môcť byť vždy informovaní o najnovších trendoch a najlepších praktikách v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.
  • Sledujte ESG Klub – Toto je platforma, ktorá ponúka networking s expertmi, webináre a iné zdroje, ktoré pokrývajú tému ESG z viacerých uhlov, vrátane využitia AI. Je to skvelá príležitosť na rozširovanie vašich znalostí a získanie nových kontaktov v oblasti.

Cesta k udržateľnejšiemu a etickému podnikaniu je neustála cesta inovácií a adaptácie. umelá inteligencia hrá v tomto procese kľúčovú úlohu. Zapojte sa do ESG Klubu a začnite transformovať váš biznis už dnes. Spojte sa s lídrami v oblasti a spoločne tvorte budúcnosť udržateľného podnikania, ktorá je nielen etická a zodpovedná, ale aj zisková.

Tagy:
Zdieľať

Autor

Ján Janošovský

Má doktorát z chemického inžinierstva a v oblasti výskumu a vývoja pôsobí vyše 10 rokov. Do jeho expertízy patria energetika, životné prostredie, udržateľné technológie, odpadové hospodárstvo a chemický priemysel. V ESG KLUBE sa venuje tvorbe analýz a technických textov.

Hore