Analýza
14. mája 2024

ANALÝZA: Náklady podniku za nečinnosť. Ignorovanie výziev v oblasti ESG ohrozuje budúcnosť firiem

Firmy čelia v aktuálnej dobe jednej z najväčších transformačných výziev, ktorej odignorovanie bude mať miliónové, ale aj existenčné následky. V nadväznosti na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) musia reagovať na nové regulácie a legislatívu v súvislosti s ESG. S nárokmi, ktoré “zelená transformácia” na firmy kladie, sa stále častejšie spomína dôležitý faktor - tzv. náklady za nečinnosť podniku (COI z angl. Cost of Inaction). Zjednodušene povedané, ide o finančné straty alebo iné negatívne dôsledky vznikajúce v dôsledku nečinnosti a nevykonaných aktivít. V analýze sa dozviete: Čo znamená pojem “Cost of Inaction” a ktoré oblasti podnikania ovplyvňuje? Aké náklady môžu podniku vzniknúť kvôli ignorovaniu súčasných trendov? Ako sa riziko nákladov za nečinnosť dotýka  slovenských firiem? Prečo je včasná implementácia ESG legislatívy pre firmy výhodná? Stiahnite si rozšírenú verziu analýzy s objasnením dátových údajov a ďalšími zaujímavými príkladmi. Stiahnuť analýzu Čo znamená Cost of Inaction? Cost of Inaction (COI) sú náklady za nečinnosť podnikov s dopadmi a príčinami vo viacerých hľadiskách. Analýza bližšie rozoberá dve najzásadnejšie, ktoré sú: finančné a sociálne. Tieto dva aspekty sú pre podnikateľov kľúčové, pričom platí, že nedostatky v sociálnej oblasti fungovania sa odrazia aj na finančnom zdraví firmy. Cieľom analýzy je poukázať na zanedbané aktivity, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť firiem na trhu, najmä s prihliadnutím na výzvy v oblasti udržateľnosti. Agenda, týkajúca sa týchto výziev sa nazýva ESG (Environmental, Social, Governance) a v európskej legislatíve ju právne definuje smernica CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančnom reportingu v oblasti vplyvu firiem na životné prostredie, sociálne podmienky zamestnancov a etickom aspekte podnikania. Proces transpozície tejto smernice do slovenskej legislatívy prebehol formou novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 1. júna 2024. Odkladanie ESG na zajtra môže byť pre firmy nákladné Postoj firiem k ESG je rôznorodý, čo potvrdzuje minuloročný prieskum agentúry Ipsos pre českú Asociáciu malých a stredných podnikov a živnostníkov (AMSP ČR), ale aj skúsenosti našej agentúry GreenTalk, ktorá sa venuje komunikácii udržateľnosti. Časť firiem vníma ESG ako šancu na získanie nových obchodných príležitostí a ďalšia skupina pozorne sleduje nároky a povinnosti, ktoré so sebou prinesie. Zároveň existuje kategória firiem, ktorá črtajúce sa [...]Čítať viac
Hore