B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Udržateľný úver

Zelený úver je špecifický typ financovania navrhnutý na podporu projektov a iniciatív s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Jeho hlavným cieľom je stimulovať ekologické a udržateľné projekty, ako sú obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, efektívne využívanie vody, znižovanie emisií skleníkových plynov a podobne. V praxi to znamená, že podniky, organizácie či jednotlivci, ktorí plánujú investovať do zelených technológií alebo projekty zamerané na ochranu prírodných zdrojov, môžu využiť tento typ úveru na financovanie svojich zámerov za výhodnejších podmienok ako pri tradičnom úvere. Zelené úvery sú často poskytované s nižšími úrokovými sadzbami, čím sa znižujú náklady na požičané finančné prostriedky a podporuje sa tak ekologické podnikanie a inovácie. Medzi ich ďalšie výhody patria aj flexibilné podmienky splácania, podpora trvalej udržateľnosti, ale aj zlepšenie imidžu a reputácie inštitúcie.

Hlavné ciele zelených úverov:

  • Podpora investícií do obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
  • Zvýšenie energetickej efektívnosti budov a priemyslu
  • Podpora udržateľnej dopravy
  • Ochrana životného prostredia

Typy zelených úverov:

  • Hypotekárne úvery: Financovanie kúpy alebo výstavby energeticky efektívnej nehnuteľnosti
  • Spotrebiteľské úvery: Financovanie nákupu ekologických produktov a služieb, ako sú napríklad fotovoltické panely, elektromobily alebo ekologické spotrebiče
  • Podnikateľské úvery: Financovanie ekologických projektov a aktivít firiem

Udržateľné úvery sú efektívnym nástrojom na podporu ekologických projektov a aktivít. Vďaka nim môžete investovať do trvalej udržateľnosti a zároveň ušetriť peniaze.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore