ESG prví členoviaTlačová Správa
26. júna 2024

ESG KLUB dosahuje míľnik 50 členov: Slovenské firmy sa spájajú pre udržateľnú budúcnosť

Bratislava, 26. jún 2024 – ESG KLUB, biznisová platforma zameraná na ESG a podporu udržateľnosti v podnikaní na Slovensku, má prvých 50 členov. Tí pôsobia naprieč viacerými oblasťami podnikania od energetiky, cez právo a poradenstvo, až po dopravu. Táto komunita spoločností z rôznych odvetví ekonomiky vytvára silnú základňu pre rozvoj a šírenie princípov ESG (Environmentálne, Sociálne, Riadiace) na domácom a zahraničnom trhu. Aktivity ESG KLUBU sú primárne orientované na vzdelávanie a networking firiem, očakávajúcich konkrétne a použiteľné informácie v problematike ESG. Ťažiskovou aktivitou sú pravidelné podujatia. Prostredníctvom nich sa členovia platformy môžu stretávať s odborníkmi na udržateľné podnikanie a ESG, prípadne sa inšpirovať príkladmi iných firiem. ESG KLUB na pravidelnej báze pripravuje unikátny vzdelávací a analytický obsah, webináre, z ktorých môžu čerpať poznatky aj ďalšie firmy z trhu, organizácie či jednotlivci. V júni ESG KLUB úspešne realizoval prvé networkingové podujatie určené členom, ako aj bezplatný webinár pre firmy, v ktorom odborníci na udržateľnosť priblížili problematiku transponovanej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), známej ako CSRD, do novely slovenského Zákona o účtovníctve. Členovia naprieč mnohými odvetviami Medzi prvými 50 členmi ESG KLUBU sú spoločnosti, ktoré pôsobia naprieč celou ekonomikou v rôznych odvetviach. Najväčšie zastúpenie majú firmy z oblasti práva, poradenstva, účtovníctva, financií a nehnuteľností, ktoré tvoria až 24 percent členov. Za nimi nasledujú spoločnosti venujúce sa energetike, spracovaniu odpadov, stavebníctvu, elektrotechnike a strojárstvu s 22 percentným podielom. Tretia priečka patrí cestovnému ruchu, gastru, službám a sprostredkovaniu so 16 percentami. O dve percentá menej zastupujú členovia z oblasti školstva, vzdelávania, výskumu,  zdravotníctva a verejnej správy. Kompletné zastúpenie odvetví v členskej báze ESG KLUBU: Právo, poradenstvo a účtovníctvo, financie a nehnuteľnosti 24% Energie, spracovanie odpadov, stavebníctvo, elektrotechnika a strojárstvo 22% Cestovný ruch, gastro, služby a sprostredkovanie 16% Školstvo, vzdelávanie, výskum, zdravotníctvo a verejná správa 14% Informačné technológie, telekomunikácie 8% Maloobchod a veľkoobchod, odevy a obuv 8% Média, reklama, vydavateľstvá, kultúra 4% Automobilový priemysel, priemyselná a iná výroba 2% Doprava a logistika 2% Aplikovanie ESG rezonuje vo viacerých oblastiach podnikania, či už ide o finančný sektor alebo logistiku. ZDROJ: ESG KLUB. Vysoký záujem o členstvo a dosiahnutý míľnik prvých 50 firiem prekonal podľa Daniela [...]Čítať viac
Hore