C D E G K R S T U Ž
Gc Gr
Prémiová cena greenium

Greenium je finančný termín, ktorý predstavuje prémiovú úrokovú mieru spojenú s investovaním do ekologicky udržateľných alebo „zelených“ projektov a dlhopisov. Toto prémium je vyjadrením vyššej hodnoty, ktorú trh pripisuje investíciám s pozitívnym vplyvom na životné prostredie v porovnaní s tradičnými investíciami. V podstate, greenium odráža ochotu investorov a bánk platiť viac za financovanie projektov, ktoré prispievajú k ochrane prírody, znižovaniu emisií skleníkových plynov a podpore udržateľného rozvoja.

Poskytuje prístup k širokému spektru zelených investícií, ako sú napríklad:

  • Obnoviteľné zdroje energie: solárne a veterné elektrárne, geotermálne elektrárne
  • Energetická efektívnosť: modernizácia budov, inteligentné energetické siete
  • Udržateľná doprava: elektromobily, verejná doprava, nabíjacie stanice
  • Vodné hospodárstvo: čistenie odpadových vôd, vodné zdroje, zavlažovanie

Tento koncept je čoraz významnejší v dnešnej ekonomike, keďže sa spoločnosti a vlády snažia prechádzať k ekologickejším a udržateľným spôsobom podnikania a správy. Greenium tak môže slúžiť ako motivačný nástroj pre emisné spoločnosti, aby sa venovali zeleným projektom, a zároveň ponúka investorom možnosť podporovať iniciatívy, ktoré sú v súlade s ich hodnotami týkajúcimi sa udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Dôvody, prečo investovať do zelených aktív sú:

  • Zelené investície sú odolné voči hospodárskym cyklom a vykazujú stabilný rast
  • Dopyt po zelených investíciách rastie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať
  • Zelené investície ponúkajú atraktívne výnosy porovnateľné s tradičnými investíciami
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore