B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku

Trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku je komplexný prístup, ktorý si kladie za cieľ harmonizovať ekonomický rast s ochranou prírodných zdrojov a zlepšením životných podmienok občanov. Vychádza z kľúčového nástroja, tzv. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs, v preklade The Sustainable Development Goals). Tie sú súčasťou globálnej Agendy 2030 prijatej členskými štátmi OSN, vrátane Slovenska.

SDGs sa zameriava na dosiahnutie rovnováhy medzi sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi aspektmi rozvoja. Spôsob je prispôsobený uspokojením súčasnej generácie bez toho, aby boli ohrozené možnosti budúcich generácií. Tieto ciele sa zaoberajú širokým spektrom tém od odstránenia chudoby, cez ochranu životného prostredia, až po zabezpečenie kvalitného vzdelania pre všetkých a podporu inkluzívneho ekonomického rastu. Na Slovensku sa realizácia týchto cieľov prejavuje v rôznych národných stratégiách a politikách. Tie sú zamerané na podporu udržateľného rozvoja v praxi, s osobitným dôrazom na lokálne potreby a špecifiká.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore