B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Udržateľné dlhopisy

Zelené dlhopisy predstavujú špecifický typ dlhového cenného papiera, ktorý je emitovaný s cieľom financovania alebo refinancovania projektov s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a udržateľný rozvoj. Tieto projekty môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na, obnoviteľné zdroje energie, čistú dopravu, riadenie vodných zdrojov, odpadové hospodárstvo a efektívne využívanie zdrojov.

Investícia do zelených dlhopisov umožňuje investorom podporiť ekologické iniciatívy, zatiaľ čo zároveň získavajú finančný výnos. Tým prispievajú k transformácii ekonomiky smerom k väčšej udržateľnosti. Zelené dlhopisy tak predstavujú most medzi finančným svetom a snahami o ochranu životného prostredia, napomáhajúc k prechodu na nízkouhlíkové a ekologicky udržateľné hospodárstvo.

Medzi typické príklady projektov financovaných udržateľnými dlhopismi patria:

  • Výstavba veterných elektrární a solárnych parkov
  • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov
  • Vývoj ekologických dopravných systémov
  • Financovanie lesníctva a ochrany prírody

Emisiu zelených dlhopisov realizujú rôzne subjekty, ako napríklad vlády, korporácie, medzinárodné organizácie a banky. Na trhu existuje viacero štandardov a certifikácií pre zelené dlhopisy, ktoré investorom uľahčujú výber a zaručujú zodpovedné použitie financií. Čoraz častejšie sa tak stávajú populárnejším investičným nástrojom. Investori do nich vkladajú peniaze nie len z dôvodu zisku, ale aj z dôvodu zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a budúcnosti našej planéty.

Okrem environmentálnych benefitov ponúkajú aj investičné výhody:

  • Diverzifikácia investičného portfólia
  • Prístup k rastúcemu trhu
  • Potenciál pre stabilný výnos
  • Pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore