Greenwashing

Greenwashing je marketingová stratégia, ktorú firmy používajú na vytvorenie falošného dojmu, že ich produkty, služby, alebo celá firma sú ekologické a šetrné k životnému prostrediu. Cieľom je zlákať spotrebiteľov, ktorí sa snažia robiť zodpovedné nákupy a uprednostňujú ekologické alternatívy.

Ako firmy greenwashing robia:

  • Nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia: Firmy sa chvália ekologickými vlastnosťami, ktoré ich produkty v skutočnosti nemajú. Napríklad, produkt môže mať na obale zelený symbol, ale jeho výroba môže mať vysokú environmentálnu záťaž.
  • Nejasné a nepodložené informácie: Firmy používajú vágne pojmy ako „bio“ alebo „udržateľný“, ale neposkytujú dostatočné informácie o tom, čo tieto pojmy v danom prípade znamenajú.
  • Zameranie na irelevantné aspekty: Firmy zdôrazňujú ekologické vlastnosti, ktoré sú pre daný produkt či službu nepodstatné. Napríklad, firma môže propagovať recyklovateľný obal produktu, ale samotný produkt môže mať vysokú spotrebu energie.

Greenwashing je vážny problém, nakoľko podvádza spotrebiteľov na úkor životného prostredia, čím podkopáva dôveru v ekologické produkty.

Ako sa chrániť pred greenwashingom:

  • Buďte kritickí: Nepripisujte všetkému, čo sa tvári ako ekologické, automaticky dôveru.
  • Hľadajte overené informácie: Vyhľadajte si informácie o produktoch a firmách z nezávislých zdrojov, ako sú ekologické organizácie alebo štátne inštitúcie.
  • Požadujte transparentnosť: Pýtajte sa firiem na podrobnosti o ekologických vlastnostiach ich produktov a služieb.

Európska komisia proti greenwashingu bojuje. V roku 2022 predstavila Smernicu o zelených tvrdeniach (GCD), ktorá má za cieľ zabrániť firmám v klamlivých ekologických tvrdeniach.

Opak greenwashingu je greenhushing, čo je stratégia, pri ktorej firma vedome zatajuje svoje ekologické aktivity. Dôvody pre greenhushing môže byť strach z konkurencie, neochota investovať do marketingu ekologických aktivít, alebo snaha vyhnúť sa regulácii.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore