C D E G K R S T U Ž
Gc Gr
GCD

Smernica o zelených tvrdeniach (GCD) je legislatívny návrh Európskej komisie, zameraný na obmedzenie greenwashingu a posilnenie kontroly nad environmentálnymi tvrdeniami výrobcov. Cieľom je, aby spotrebitelia mali k dispozícii dostatok informácií na informované nákupné rozhodnutia a aby sa dodržiavanie pravidiel efektívne kontrolovalo. GCD má dva hlavné ciele:

  • Znížiť greenwashing: Ide o prax, kedy firmy klamlivo prezentujú svoje produkty alebo služby ako ekologické. GCD stanoví prísne požiadavky na to, aké environmentálne tvrdenia môžu firmy používať, čím sa zníži výskyt greenwashingu.
  • Zvýšiť informovanosť spotrebiteľov: GCD spotrebiteľom poskytne jasné a zrozumiteľné informácie o environmentálnych aspektoch produktov a služieb. To im umožní porovnávať rôzne produkty a robiť informované nákupné rozhodnutia.

Návrh GCD zahŕňa aj sankcie pre firmy, ktoré porušia pravidlá. Tieto sankcie zahŕňajú:

  • Pokuty vo výške až 4 % ročného obratu
  • Konfiškáciu produktu alebo príjmov z jeho predaja
  • Vylúčenie z procesov verejného obstarávania

Ako sa firmy môžu vyhnúť porušeniu GCD? Odpoveďou na otázku sú odporúčania pre firmy, ktoré sa musia uistiť, že ich environmentálne tvrdenia sú:

  • Presné: Tvrdenia musia byť podložené vedeckými dôkazmi a nesmú zavádzať spotrebiteľov.
  • Podložené: Firmy musia mať k dispozícii dokumentáciu, ktorá preukazuje opodstatnenosť ich environmentálnych tvrdení.
  • Jasné a zrozumiteľné: Tvrdenia musia byť ľahko pochopiteľné pre bežných spotrebiteľov.

Pri označovaní produktov a služieb by firmy mali brať do úvahy celý životný cyklus produktu, od jeho výroby až po likvidáciu.

GCD je tak dôležitým krokom k ochrane spotrebiteľov a k podpore udržateľného hospodárstva. Poskytnutím jasných pravidiel pre environmentálne tvrdenia GCD pomôže firmám konať zodpovedne a spotrebiteľom robiť informované nákupné rozhodnutia.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore