Greenhushing firiem

Greenhushing je pojem, ktorý označuje situáciu, keď organizácie úmyselne zatají alebo minimalizujú informácie o svojich ekologických iniciatívach alebo udržateľných praktikách. Tento termín je protikladom k „greenwashingu„, kde firmy neoprávnene prezentujú svoje produkty alebo služby ako ekologické s cieľom získať výhodu na trhu.

Najčastejšie dôvody greenhushingu zo strany firiem sú:

  • Strach z kritiky: Obávajú sa, že ak zverejnia svoje aktivity v oblasti udržateľnosti, budú kritizované za to, že robia málo, alebo že ich snahy nie sú úprimné.
  • Nedostatok povedomia: Nemusia mať dostatočné povedomie o dôležitosti komunikácie o udržateľnosti.
  • Konkurenčné tlaky: Majú strach, že zverejnenie informácií o ich aktivitách v oblasti udržateľnosti im môže uškodiť v konkurencii.

Výsledkom greenhushingu je, že spotrebitelia a verejnosť môžu byť odopretí o informácie, ktoré by mohli ovplyvniť ich nákupné rozhodnutia na základe environmentálnych kritérií. Táto prax môže v dlhodobom horizonte poškodiť dôveru v značku a jej reputáciu v oblasti udržateľného rozvoja. Vyhnúť sa dá greenhushingu nasledovne:

  • Transparentnosť: Pravdivo komunikovať o svojich aktivitách v oblasti udržateľnosti, a to aj o tých, ktoré nie sú dokonalé.
  • Zameranie na výsledky: Firmy by sa mali zamerať na dosiahnutie reálnych výsledkov v oblasti udržateľnosti a nie na marketingové kampane.
  • Zapájanie zainteresovaných strán: Do procesu komunikácie o udržateľnosti sa môže vyplatiť zapájať zákazníkov, investorov a ďalších zainteresovaných strán.

Greenhushing je pre firmy kontraproduktívny. Namiesto utajovania svojich aktivít v oblasti udržateľnosti by sa mali firmy zamerať na transparentnú a efektívnu komunikáciu, ktorá im pomôže budovať dôveru, posilňovať reputáciu a dosahovať svoje ciele.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore