Ekoznačenie

Green labeling, známe aj ako ekoznačenie, je systém označovania produktov a služieb, ktoré spĺňajú vopred stanovené environmentálne kritériá. Tieto kritériá sa týkajú celého životného cyklu produktu, od jeho výroby a používania až po jeho likvidáciu. „Green labeling“ neznamená len to, že produkt je vyrobený z recyklovateľných materiálov alebo je energeticky úsporný. Je to širší koncept, ktorý zahŕňa aj udržateľnú výrobu, minimálny dopad na ekosystém, redukciu emisií skleníkových plynov a podporu biodiverzity. Cieľom zeleného označovania je nielen informovať spotrebiteľov o environmentálnom profile produktov, ale aj motivovať výrobcov, aby prijímali ekologickejšie postupy a technológie. Toto označenie pomáha predchádzať obavám, či je produkt skutočne „zelený“ a či nejde o greenwashing.

Ekoznačenie má viacero výhod pre spotrebiteľov, výrobcov a životné prostredie:

1. Pre spotrebiteľov:

– Green labeling uľahčuje výber produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.
– Poskytuje informácie o environmentálnych aspektoch produktov.
– Zvyšuje dôveru v ekologické vlastnosti produktov.

2. Pre výrobcov:

– Zlepšuje imidž a reputáciu firmy.
– Zvyšuje konkurencieschopnosť produktov.
– Môže viesť k rastu predaja.

3. Pre životné prostredie:

– Podporuje udržateľnú výrobu a spotrebu.
– Znižuje znečistenie životného prostredia.
– Ekoznačenie chráni prírodné zdroje.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore