B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Bi Br
Biodiverzita

Biodiverzita, alebo biologická rozmanitosť, predstavuje šírku a rozličnosť živých organizmov vrátane rastlín, zvierat, baktérií a plesní, ktoré sa vyskytujú v rôznych ekosystémoch na Zemi. Na Slovensku sa biodiverzita prejavuje v bohatej palete druhov živých organizmov. Tie sa rozprestierajú od nížinných oblastí po horské vrcholy. A to vrátane širokého spektra biotopov, ako sú hlboké lesy, mokrade, rieky, lúky a poľnohospodárske pôdy. Táto rozmanitosť je životne dôležitá nielen pre samotné ekosystémy, ale aj pre ľudí, keďže zabezpečuje ekosystémové služby ako opeľovanie, čistenie vody, produkciu kyslíka a udržiavanie pôdnej plodnosti. Ochrana biodiverzity na Slovensku je kľúčová pre zachovanie týchto funkcií a zdravia ekosystémov. Rovnako aj pre adaptáciu na zmeny klímy a zabezpečenie potravinovej a vodnej bezpečnosti.

Dôležitosť ochrany biodiverzity:

  • Zachovanie zdravého životného prostredia: Biodiverzita zabezpečuje rôzne ekologické funkcie, ako napríklad reguláciu klímy, čistenie vôd a pôdy, či opeľovanie rastlín.
  • Udržanie potravinového a vodného zabezpečenia: Biodiverzita je základom pre poľnohospodárstvo a produkciu potravín, ako aj pre dostupnosť čistej pitnej vody.
  • Rozvoj cestovného ruchu: Bohatá biodiverzita patrí k jedným z hlavných lákadiel pre turistov a návštevníkov Slovenska.
  • Zachovanie kultúrneho dedičstva: Biodiverzita sa úzko spája s ľudovou tradíciou a kultúrnym dedičstvom Slovenska.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore