B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Modro-zelená infraštruktúra

Zelená a modrá infraštruktúra (ZMI) predstavuje integrovaný systém prírodných a umelo vytvorených prvkov, ktoré majú za úlohu zlepšiť kvalitu života v mestských i vidieckych oblastiach prostredníctvom poskytovania ekosystémových služieb, podpory biodiverzity a znižovania negatívnych dopadov klimatických zmien.

Príklad použitia ZMI:

  • Mesto Bratislava buduje park na brownfielde, ktorý bude obsahovať stromy, kríky, trávnaté plochy a vodné prvky. Jeho cieľom je plniť funkcie ZMI, ako napríklad zlepšenie kvality ovzdušia, zadržiavanie vody v krajine a podpora biodiverzity. Park bude tiež slúžiť ako miesto pre relax a trávenie voľného času pre obyvateľov mesta.

Zelená infraštruktúra zahŕňa elementy ako sú parky, záhrady, zelené strechy a steny, lesy a iné vegetačné plochy, ktoré prispievajú k absorpcii CO2, zlepšeniu kvality vzduchu, zníženiu teploty v mestách a poskytovaniu priestoru pre rekreáciu a relaxáciu. Modrá infraštruktúra sa týka vodných prvkov ako sú rieky, jazerá, mokrade, dažďové záhrady a systémy na zber dažďovej vody, ktoré zabezpečujú riadenie povrchových vôd, znižujú riziko záplav, podporujú biodiverzitu vodných ekosystémov a ponúkajú možnosti pre rekreačné aktivity. Spojením zelenej a modrej infraštruktúry vzniká koherentný a multifunkčný systém, ktorý napomáha vytvárať zdravšie a udržateľnejšie životné prostredie pre ľudí, zvieratá a rastliny.

Funkcie ZMI:

  • Zlepšuje kvalitu ovzdušia a mikroklímu: zelené plochy produkujú kyslík a filtrujú znečistené látky z ovzdušia. Vodné plochy ochladzujú okolie a zvyšujú vlhkosť vzduchu.
  • Znižuje hluk: rovnako dokážu absorbovať hluk z dopravy a priemyslu.
  • Zadržiava vodu v krajine: mokrade napomáhajú infiltrácii dažďovej vody do pôdy a znižujú riziko povodní.
  • Podporuje biodiverzitu: poskytuje biotop pre rôzne rastliny a živočíchy.
  • Zlepšuje zdravie a pohodu ľudí: umožňuje ľuďom relaxovať a tráviť čas v prírode. Znižuje stres a podporuje fyzickú aktivitu.
  • Zvyšuje atraktivitu miest a obcí: robí mestá a obce krajšie a príjemnejšie na život.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore