C D E G K R S T U Ž
Klasifikácia taxonómie EÚ

Taxonómia EÚ je komplexný systém klasifikácie, ktorý definuje, aké hospodárske aktivity sa považujú za environmentálne udržateľné. Jej cieľom je nasmerovať investície do oblastí, ktoré prispievajú k zeleným cieľom EÚ a boju proti zmene klímy.

Taxonómia EÚ prináša:

 • Zjednodušuje orientáciu pre investorov: Poskytuje jasný a jednotný rámec na posudzovanie udržateľnosti rôznych investičných príležitostí.
 • Podporuje zelené investície: Stimuluje investície do oblastí, ktoré sú pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ kľúčové.
 • Bojuje proti greenwashingu: Pomáha predchádzať zavádzajúcim tvrdeniam o udržateľnosti produktov a služieb.

Taxonómia EÚ sa skladá z 6 environmentálnych cieľov:

 • Zmiernenie zmeny klímy
 • Ochrana a obnova biodiverzity
 • Znižovanie znečistenia
 • Ochrana a efektívne využívanie vodných zdrojov
 • Prechod na obehové hospodárstvo

Pre každý cieľ sú definované technické kritériá, ktoré musia dané aktivity spĺňať, aby sa považovali za udržateľné. Tieto kritériá sú založené na vedeckých poznatkoch a najlepších dostupných technikách.

Taxonómia EÚ sa stáva dôležitým nástrojom pre rôzne subjekty:

 • Investori: Používajú ju na identifikáciu a výber udržateľných investičných príležitostí.
 • Podniky: Môžu ju používať na reportovanie o svojich environmentálnych aktivitách a posudzovanie udržateľnosti svojho podnikania.
 • Vládne orgány: Môžu ju používať na tvorbu environmentálnych politík a regulácií.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore