C D E G K R S T U Ž
Sd Se So
Sociálny pilier ESG

ESG Social, alebo „sociálny pilier“, sa zameriava na hodnotenie spoločností z hľadiska ich vplyvu na ľudí a spoločnosť. Tento pilier sa zameriava na spôsoby, akými spoločnosti interagujú so svojimi zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a širšími komunitami, v ktorých pôsobia. V skratke ide o:

  • Pracovné podmienky: dodržiavanie ľudských práv, férové ​​mzdy, bezpečnosť práce a zdravie zamestnancov, diverzita a inklúzia.
  • Spoločenská zodpovednosť: zapojenie sa do komunitných aktivít, filantropia, podpora miestneho rozvoja a riešenie spoločenských problémov.
  • Riadenie ľudských kapitálov: rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, kariérny rast, férové ​​odmeňovanie a pracovná morálka.
  • Zákaznícke vzťahy: férové ​​obchodné praktiky, transparentnosť, ochrana súkromia a bezpečnosť produktov.
  • Dodávateľský reťazec: dodržiavanie etických a environmentálnych štandardov u dodávateľov, boj proti korupcii a nútenej práci.

Sociálny pilier tiež zahŕňa otázky rovnosti, diverzity a začlenenia, a to nielen vo vnútri organizácie, ale aj v jej vonkajších vzťahoch.

Podniky, ktoré efektívne uplatňujú princípy sociálneho piliera, nielenže prispievajú k lepšiemu sociálnemu prostrediu, ale často si tým budujú aj lepšiu reputáciu, zvyšujú lojalitu zákazníkov a zlepšujú svoje vzťahy so zamestnancami a komunitami. V dnešnej dobe, kedy spotrebitelia a investori kladú veľký dôraz na sociálnu zodpovednosť spoločností, môže byť efektívna implementácia ESG social kľúčom k udržateľnému úspechu podniku.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore