B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Single-Use plastic directive

Smernica o jednorazových plastoch, oficiálne známa ako Smernica (EU) 2019/904 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2019, predstavuje kľúčový legislatívny krok Európskej únie v boji proti znečisteniu plastmi. Táto smernica si kladie za cieľ výrazne obmedziť výrobu a používanie jednorazových plastových výrobkov. Tie často končia ako odpad v morských a oceánskych vodách, čím vážne ohrozujú morské ekosystémy a biodiverzitu.

Hlavným cieľom smernice je zníženie množstva plastového odpadu, a to zavedením zákazov pre určité jednorazové plastové výrobky. Na tie existujú udržateľné alternatívy, ako sú plastové slamky, príbory, tanieriky, vatové tyčinky, balónové držiaky a určité typy obalov. Okrem toho smernica zavádza nové požiadavky na zníženie používania plastových výrobkov, ktoré sú často nájdené na európskych plážach, a zvyšuje zodpovednosť výrobcov za zber a recykláciu.

Smernica tiež podporuje prechod k cirkulárnej ekonomike prostredníctvom opatrení, ktoré stimulujú inovácie a podporujú vývoj a používanie udržateľných alternatív k jednorazovým plastom. Takýmto spôsobom sa snaží nielen chrániť životné prostredie, ale aj posilniť hospodársku konkurencieschopnosť Európy. A to tým, že otvára nové príležitosti pre rast v sektore udržateľných výrobkov a recyklácie.

Celkovo Smernica o jednorazových plastoch predstavuje ambiciózny a inovatívny prístup k riešeniu problémov spojených s plastovým odpadom a znečistením. Dôraz kladie na prevenciu, zníženie a riadenie plastového odpadu v súlade so zásadami udržateľného rozvoja.

Dopad: Smernica sa dotýka širokej škály subjektov, vrátane výrobcov, distribútorov, prevádzkovateľov stravovacích zariadení a spotrebiteľov. Očakáva sa, že povedie k zníženiu plastového odpadu o 30 % do roku 2025.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore