Green Rinsing vs greenwashing

Green rinsing je marketingová stratégia, pri ktorej spoločnosti prezentujú svoje produkty, služby alebo celkovú značku ako ekologicky zodpovednejšie, než sú v skutočnosti. Tento prístup je často používaný na získanie priazne spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú udržateľné a ekologické možnosti. Green Rinsing využíva zavádzajúce alebo nepresné tvrdenia o ekologických výhodách. Cieľom je vytvoriť pozitívny obraz značky bez skutočného záväzku k environmentálnym cieľom.

Ide o jemnejší variant greenwashingu. Tento termín sa vzťahuje na prípady, keď spoločnosti robia určité environmentálne opatrenia alebo zlepšenia. Ide však o neúplné, minimálne alebo nedostatočné kroky na skutočný pozitívny dopad. Green rinsing môže zahŕňať situácie, kde spoločnosti používajú zelené marketingové techniky na to, aby odvrátili pozornosť od iných, menej udržateľných praktík. Cieľom je opäť vyvolať dojem environmentálnej zodpovednosti, ale s ešte menším úsilím alebo záväzkom ako pri greenwashingu.

V skratke, kým greenwashing môže znamenať úplné zavádzanie o environmentálnych praktikách, green rinsing často znamená vykonávanie minimálnych alebo nedostatočných krokov, ktoré sú prezentované ako veľké ekologické úspechy.

Táto taktika môže byť škodlivá, pretože klame spotrebiteľov a znevažuje úsilie skutočne udržateľných iniciatív. Jeho kritici zdôrazňujú potrebu väčšej transparentnosti a pravdivosti v ekologickom marketingu. Tak môžu spotrebitelia robiť informované rozhodnutia a podporovať naozaj udržateľné prístupy.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore