B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
Gc Gl Gr
GRI

Global Reporting Initiative (GRI) predstavuje medzinárodný štandard, ktorý organizáciám umožňuje transparentne a štruktúrovane komunikovať o ich vplyve na hospodárske, environmentálne a sociálne aspekty. Poskytuje konzistentný a porovnateľný rámec, ktorý podporuje udržateľný rozvoj a umožňuje zainteresovaným stranám, vrátane investorov, zákazníkov a regulačných orgánov, lepšie porozumieť vplyvu organizácie na spoločnosť a životné prostredie. GRI stanovuje smerovanie pre zodpovedné spravodajstvo o udržateľnosti a podporuje transparentnosť a zodpovednosť organizácií voči svojim zainteresovaným stranám.

Global Reporting Initiative štandardy rozdeľujeme do troch kategórií:

  • Univerzálne štandardy: Platia pre všetky typy organizácií a definujú základné požiadavky na reportingovanie udržateľnosti.
  • Sektorové štandardy: Dopĺňajú univerzálne štandardy o špecifické požiadavky pre rôzne odvetvia (napr. energetika, ťažobný priemysel, maloobchod).
  • Téma štandardy: Zameriavajú sa na detailný reporting vybraných tém (napr. zmena klímy, ľudské práva, korupcia).

Výhody používania GRI štandardov:

  • Zvýšená transparentnosť a zodpovednosť organizácie.
  • Lepšia informovanosť investorov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
  • Zlepšenie riadenia a strategického plánovania v oblasti udržateľnosti.
  • Posilnenie reputácie a značky organizácie.

Implementácia GRI pomáha firmám nielen v komunikácii o svojich ekologických, sociálnych a riadiacich (ESG) aktivitách. Rovnako aj v identifikácii možností pre zlepšovanie operácií a riadenie rizík spojených s udržateľnosťou.

Global Reporting Initiative je lídrom v oblasti reportingu udržateľnosti a jej štandardy sú široko používané po celom svete. V súčasnosti sa GRI zameriava na podporu implementácie svojich najnovších štandardov, ktoré boli vydané v roku 2021, a na vývoj nových štandardov pre kľúčové témy, ako je biodiverzita a obehové hospodárstvo.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore