C D E G K R S T U Ž
Analýza životného cyklu

Životný cyklus produktu, označovaný skratkou LCA (z anglického „Life Cycle Assessment“), je koncept často využívaný na analýzu a posúdenie environmentálnych dopadov produktov a služieb. Tento proces zahŕňa sledovanie vplyvov od ich výroby, cez použitie a až po likvidáciu.

Jeho hlavné prínosy zahŕňajú poskytnutie prehľadu o vplyve produktu. Rovnako aj jeho porovnanie s konkurenčnými produktmi a identifikáciu najvýznamnejších zdrojov záťaže na životné prostredie. Výsledky analýzy životného cyklu produktu sa vždy vzťahujú k zvoleným bilančným hraniciam. Častými častými možnosťami sú pritom Cradle-to-Grave (Od kolísky do hrobu) a Cradle-to-Gate (Od kolísky po bránu).

Pri bilancovaní Cradle-to-Grave sa zohľadňuje plný životný cyklus produktu od jeho vzniku až po likvidáciu na konci životnosti. Naopak, Cradle-to-Gate zameriava svoju analýzu na čiastkový životný cyklus, ktorý končí pred jeho distribúciou k spotrebiteľovi.

Analýza životného cyklu je kľúčovým nástrojom pri označovaní výrobkov zeleným označením a implementácii environmentálnych smerníc. Jej účelom je poskytnúť informácie o environmentálnom vplyve produktov a pomôcť pri rozhodovacom procese zameranom na udržateľnosť a ochranu životného prostredia.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore