B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Forest Stewardship Council

FSC certifikát, známy aj ako certifikát Forest Stewardship Council, predstavuje medzinárodne uznaný štandard zodpovedného hospodárenia s lesmi. Tento certifikát dokazuje, že výrobky, ktoré pochádzajú z lesa boli získané spôsobom, ktorý rešpektuje environmentálne, sociálne a ekonomické štandardy stanovené organizáciou FSC.

Cieľom tohto programu je podporovať ekologicky vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné riadenie svetových lesov. To znamená, že pri ťažbe dreva sa dbá na ochranu životného prostredia, rešpektujú sa práva miestnych komunít a lesníkov a hospodárenie v lesoch je ekonomicky životaschopné.

FSC certifikácia sa riadi 10 princípmi a 56 kritériami, ktoré zaručujú zodpovedné lesníctvo. Medzi najdôležitejšie princípy patria:

 • Dodržiavanie platných lesných zákonov a predpisov.
 • Zákaz nelegálnej ťažby dreva.
 • Ochrana lesných biotopov a ohrozených druhov.
 • Zachovanie pôvodných lesov a ich funkcií.
 • Zodpovedné plánovanie a riadenie ťažby dreva.
 • Zabezpečenie sociálnych a ekonomických práv lesníkov a miestnych komunít.
 • Podpora trvalo udržateľného lesníctva.

FSC certifikácia prináša rovnako aj benefity pre rôzne skupiny:

 • Pre spotrebiteľov: Zaručuje, že kúpou produktov s FSC certifikátom prispievajú k ochrane lesov a zodpovednému lesníctvu.
 • Pre lesníkov: Pomáha im zlepšiť lesné hospodárenie a získať prístup na nové trhy.
 • Pre majiteľov lesov: Zvyšuje hodnotu ich lesa a umožňuje im ťažiť z trvalo udržateľného lesníctva.
 • Pre životné prostredie: Pomáha chrániť lesy a ich biodiverzitu.

Produkty s FSC certifikátom sa označujú špeciálnym logom FSC. Toto logo možno nájsť na obaloch produktov, ako sú napríklad papier, drevené výrobky, nábytok a textil. Výrobky, ktoré nesú logo FSC, umožňujú spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia a preferovať výrobky zodpovedne získané z lesa, čím podporujú ochranu lesov pre budúce generácie.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore