B C D E F G K L M N P R S T U Ž
ESG hodnotenie

ESG rating je hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov spoločnosti. Ide o nástroj, ktorý umožňuje investorom posúdiť udržateľnosť a etické správanie sa firmy. Ratingy ESG sú čoraz dôležitejšie, pretože investori sa stále viac zameriavajú na zodpovedné investovanie.

Hodnotenie ESG sa zameriava na rôzne faktory, ako napríklad:

  • Ekologické faktory: emisie CO2, spotreba energie, nakladanie s odpadom, znečistenie životného prostredia.
  • Sociálne faktory: pracovné podmienky, diverzita a inklúzia, ľudské práva, zdravie a bezpečnosť práce.
  • Riadiace faktory: korporátna správa, transparentnosť, odmeňovanie manažmentu, boj proti korupcii.

Ratingové agentúry používajú rôzne metodiky na hodnotenie ESG. Ratingy sa zvyčajne pohybujú na stupnici od 0 do 100, pričom 100 je najvyššie hodnotenie. Spoločnosti s vysokým ESG hodnotením sú považované za zodpovednejšie a udržateľnejšie, a preto sú pre investorov atraktívnejšie.

Niektorí investori však argumentujú, že ratingové agentúry nie sú dostatočne transparentné a ich metodiky sú neobjektívne. Napriek tomu sú cenným nástrojom pre investorov, ktorí sa chcú zodpovedne investovať.

Okrem informácií uvedených vyššie, prinášajú ESG ratingy niekoľko výhod:

  • Zníženie rizika investície
  • Lepší prístup k informáciám o spoločnostiach
  • Podpora udržateľného rozvoja
  • Zlepšenie reputácie spoločnosti
  • Zvýšenie atraktivity pre investorov
  • Zníženie nákladov na financovanie
  • Motivácia k zlepšeniu environmentálneho a sociálneho správania
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore