C D E G K R S T U Ž
EFRAG

EFRAG CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sa stará o podávanie správ o udržateľnosti podnikov, ktorá bola prijatá v roku 2023. Táto smernica stanovuje nové požiadavky na to, aké informácie o udržateľnosti musia firmy zverejňovať.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) je európska poradná skupina pre finančné vykazovanie. Táto organizácia má za cieľ podporiť vývoj a implementáciu medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) v Európskej únii. EFRAG poskytuje technické odporúčania Európskej komisii o tom, ktoré medzinárodné účtovné štandardy by mali byť prijaté v EÚ. Taktiež sa podieľa na rozvoji a zlepšovaní týchto štandardov v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná rada pre účtovné štandardy (IASB). EFRAG teda hrá kľúčovú úlohu v procese harmonizácie finančného vykazovania na európskej úrovni.

EFRAG CSRD má za úlohu:

  • Vypracovať návrhy Európskych štandardov pre podávanie správ o udržateľnosti (ESRS), ktoré budú slúžiť ako základ pre reporting podľa CSRD.
  • Poskytovať poradenstvo Európskej komisii v otázkach týkajúcich sa reportingu o udržateľnosti.
  • Podporovať konvergenciu medzi ESRS a medzinárodnými štandardmi pre reporting o udržateľnosti.
  • Spolupracuje s rôznymi stakeholdermi, vrátane firiem, investorov, mimovládnych organizácií a akademickej obce.
  • Organizuje workshopy a konzultácie, aby sa zapojila do verejnej diskusie o reportingu o udržateľnosti.
  • Zverejňuje publikácie a nástroje, ktoré pomáhajú firmám s reportovaním o udržateľnosti.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore