B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Di Dv
Uplatnenie dvojitej materiality

Dvojitá materialita je koncepcia, ktorá hĺbavo preniká do podstaty udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti firiem (ESG – Environmental, Social, Governance). Tento princíp rozlišuje medzi dvoma základnými aspektmi materiality. Jednak to, ako environmentálne, sociálne a správne riadenie ovplyvňuje výkonnosť a hodnotu firmy. Na druhej strane, aký dopad majú činnosti firmy na spoločnosť a životné prostredie. Dvojitá materialita podčiarkuje potrebu holistického prístupu k podnikaniu, kde sa zohľadňuje vzájomný vplyv medzi:

  • Dopadom vonkajších faktorov na firmu: Zahŕňa environmentálne a sociálne riziká a príležitosti, ktoré ovplyvňujú finančnú výkonnosť firmy. Ide napríklad o klimatické zmeny, regulácia emisií, dostupnosť zdrojov, či zmeny v preferenciách spotrebiteľov.
  • Dopadom firmy na vonkajšie prostredie: Zameriava sa na vplyv firmy na životné prostredie a spoločnosť, ako napríklad emisie skleníkových plynov, znečistenie ovzdušia a vôd, či pracovné podmienky a dodržiavanie ľudských práv.

Prečo je dvojitá materialita dôležitá?

  1. Zlepšuje strategické rozhodovanie: Dvojitá materialita umožňuje firmám identifikovať a riadiť riziká a príležitosti súvisiace s ESG faktormi, čím prispieva k informovanejšiemu a udržateľnejšiemu strategickému rozhodovaniu.
  2. Zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť: Poskytuje investorom a ostatným zainteresovaným stranám komplexný obraz o vplyve firmy na životné prostredie a spoločnosť, čím podporuje transparentnosť a zodpovednosť firmy.
  3. Zlepšuje prístup k financiám: Firmy, ktoré sa zameriavajú na dvojitú materialitu, sú vnímané ako zodpovednejšie a udržateľnejšie, čím si budujú lepšiu reputáciu a zvyšujú si dôveru investorov a ostatných zainteresovaných strán. To im môže uľahčiť prístup k financiám a investíciám.

Uplatnenie dvojitej materiality obsahuje hneď niekoľko krokov, tie najdôležitejšie sú:

  • Analýza materiality: Identifikujte relevantné ESG faktory, ktoré ovplyvňujú vašu firmu a jej okolie.
  • Hodnotenie dopadu: Posúďte vplyv týchto faktorov na finančnú výkonnosť firmy a jej vplyv na životné prostredie a spoločnosť.
  • Zverejňovanie informácií: Zverejňujte relevantné informácie o ESG faktoroch a ich dopade v súlade s platnými regulačnými požiadavkami a osvedčenými praktikami.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore