Materiálové pasy

Digitálne produktové pasy, často označované ako materiálové pasy, predstavujú elektronickú formu dokumentácie, ktorá poskytuje podrobné informácie o výrobkoch a ich zložení. Tento typ pasu je zameraný na zlepšenie transparentnosti a sledovateľnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu. Umožňuje spotrebiteľom, výrobcom, ale aj distribútorom získať rôzne detailné údaje. Tie môžu byť o použitých materiáloch, pôvode surovín, spôsobe výroby a možnostiach recyklácie alebo likvidácie produktu po jeho odslúžení.

Ich cieľom je nielen zabezpečiť vyššiu mieru informovanosti u koncových užívateľov, ale aj podporiť udržateľnú výrobu a spotrebu tým, že zjednodušuje identifikáciu a výber produktov vyrobených z ekologicky zodpovedných zdrojov. Taktiež napomáha v boji proti falšovaniu výrobkov a zvyšuje efektivitu v procese recyklácie. A to vďaka lepšej dostupnosti informácií o zložení a recyklovateľnosti materiálov.

Výhody:

  • Zvýšená transparentnosť: Digitálne produktové pasy umožňujú spotrebiteľom a firmám ľahšie sledovať pôvod materiálov a ich zloženie.
  • Zlepšená recyklovateľnosť: Rovnako uľahčujú triedenie a recykláciu materiálov.
  • Zníženie dopadu na životné prostredie: Digitálne produktové pasy pomáhajú znižovať dopad výrobkov na životné prostredie sledovaním a optimalizáciou materiálových tokov.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore