B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Príklady CSR

CSR, skratka pre Corporate Social Responsibility, v slovenčine známa aj ako spoločenská zodpovednosť podnikov, sa týka dobrovoľného záväzku firiem prispievať k trvalému rozvoju spoločnosti. Zahŕňa to zodpovedné správanie sa k zamestnancom, životnému prostrediu a miestnym komunitám. Ide o prístup, ktorým firmy prispievajú k udržateľnému rozvoju, nad rámec zákonne stanovených požiadaviek, pričom sa zameriavajú na trojrozmerný prístup: ekonomický, sociálny a environmentálny. CSR na Slovensku je stále pomerne mladou oblasťou, ale v posledných rokoch zažíva rýchly rast.

Stále viac firiem si uvedomuje, že CSR aktivity nie sú len o filantropii, ale aj o tom, ako robiť biznis zodpovedne a s ohľadom na budúcnosť. Aktivity CSR na Slovensku, ale aj vo svete môžu zahŕňať rôzne iniciatívy. Napríklad dobrovoľné príspevky na lokálne spoločenstvo, environmentálne udržateľné praktiky, etické podnikateľské metódy a transparentnosť vo financovaní a operáciách.

Výhody CSR pre firmy:

  • Zlepšenie reputácie a imidžu firmy
  • Zvýšenie atraktivity pre investorov a talentovaných zamestnancov
  • Posilnenie lojality zákazníkov
  • Zníženie rizík a nákladov
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore