C D E G K R S T U Ž
Inklúzia pre všetkých

Inklúzia v kontexte ESG (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty) a pracovnej sféry sa odvoláva na vytváranie pracovného prostredia, kde sa každý zamestnanec cíti hodnotený, zapojený a podporovaný bez ohľadu na svoje individuálne rozdiely. Zahŕňa, ale nie je obmedzené len na rozmanitosť pohlaví, rasy, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, veku, náboženských presvedčení a ďalších.

V rámci ESG paradigmy sa inklúzia zameriava na vytvorenie inkluzívnej korporátnej kultúry, ktorá podporuje diverzitu myslenia a otvorenú komunikáciu. To v konečnom dôsledku vedie k inováciám, zlepšeniu spokojnosti zamestnancov a celkovej produktivite. Zahrňuje to praktiky ako nábor a výber zamestnancov z rozmanitých skupín, vytváranie rovných príležitostí pre postup a rozvoj kariéry. Rovnako aj implementáciu školení a programov zameraných na zvyšovanie povedomia o inklúzii a diverzite.

Cieľom je vytvoriť pracovné prostredie, kde sú rozdiely oslavované, hodnoty každého jednotlivca sú uznávané a všetci majú rovnakú šancu na úspech. Toto nielenže posilňuje morálku a lojalitu zamestnancov, ale tiež zvyšuje konkurenčnú výhodu spoločnosti. A to tým, že odráža širšiu spoločenskú diverzitu a zvyšuje jej schopnosť prilákať a udržať si talentovaných pracovníkov.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore