B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
Certifikát zameraný na kvalitu

WELL certifikát predstavuje prestížne ocenenie, ktoré sa udeľuje budovám a interiérovým priestorom za splnenie prísnych kritérií zameraných na zdravie, pohodu a spokojnosť ľudí, ktorí v týchto priestoroch žijú alebo pracujú. Certifikát sa udeľuje na základe splnenia prísnych kritérií v oblastiach ako:

 • Kvalita ovzdušia: WELL certifikát stanovuje limity pre znečisťujúce látky vo vnútornom prostredí a podporuje používanie technológií na čistenie vzduchu.
 • Voda: Certifikát sa zameriava na dostupnosť čistej pitnej vody a podporuje používanie systémov na jej filtráciu a úpravu.
 • Výživa: Podporuje zdravé stravovanie a obmedzuje dostupnosť nezdravých potravín v budovách.
 • Osvetlenie: Certifikát sa zameriava na optimálne osvetlenie, ktoré podporuje zdravý biorytmus a produktivitu.
 • Pohyb: Sleduje fyzickú aktivitu a poskytuje príležitosti na cvičenie a pohyb v rámci budovy.
 • Pohodlie: Certifikát sa zameriava na akustický, tepelný a vizuálny komfort v budove.
 • Psychická pohoda: WELL certifikát podporuje duševné zdravie a znižuje stres prostredníctvom dizajnu a technológií.

Jeho cieľom je podporiť zdravé prostredie, ktoré prispieva k fyzickému i psychickému zdraviu a celkovej pohode obyvateľov alebo zamestnancov. Získanie WELL certifikátu nie je len o vylepšení fyzických aspektov budovy, ale aj o zavedení praktík, ktoré podporujú udržateľné a zdravé životné prostredie.

Výhody WELL certifikátu:

 • Zvýšená produktivita a znížená chorobnosť zamestnancov.
 • Zníženie stresu a zlepšenie psychického zdravia.
 • Zvýšená atraktivita budovy pre nájomcov a kupcov.
 • Zníženie negatívneho vplyvu budovy na životné prostredie.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore