B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
Bi Br
Certifikácia BREEAM

BREEAM certifikát je medzinárodne uznávaný systém hodnotenia udržateľnosti budov. Poskytuje komplexný rámec pre posudzovanie environmentálnych aspektov budovy v rôznych oblastiach, ako sú:

 1. Energia: Spotreba energie, emisie CO2, obnoviteľné zdroje energie
 2. Zdravie a pohoda: Kvalita vnútorného ovzdušia, akustický komfort, denné svetlo
 3. Materiály: Recyklovateľnosť, zdroje materiálov, znečistenie
 4. Voda: Spotreba vody, dažďová voda, odpadová voda
 5. Odpad: Zníženie odpadu, recyklácia, kompostovanie
 6. Doprava: Dostupnosť verejnej dopravy, parkovanie pre bicykle
 7. Manažment: Environmentálny manažment, procesy obstarávania
 8. Inovácia: Inovatívne riešenia v oblasti udržateľnosti

BREEAM certifikát sa udeľuje na základe bodového hodnotenia v rôznych kategóriách. Existuje 5 úrovní certifikácie, ak budova:

 1. Nepriechodný: nespĺňa základné požiadavky na udržateľnosť.
 2. Priechodný: spĺňa základné požiadavky na udržateľnosť.
 3. Dobrý: má nadpriemernú úroveň udržateľnosti.
 4. Veľmi dobrý: má vysokú úroveň udržateľnosti.
 5. Vynikajúci: patrí medzi najudržateľnejšie na svete.

Výhody BREEAM certifikácie:

 • Zníženie prevádzkových nákladov: sú energeticky efektívnejšie a spotrebovávajú menej vody.
 • Zlepšenie zdravia a pohody: ponúkajú lepšiu kvalitu vnútorného ovzdušia a komfortnejšie prostredie pre užívateľov.
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: sú atraktívnejšie pre nájomcov a kupcov, a preto môže mať ich certifikácia pozitívny vplyv na trhovú hodnotu nehnuteľnosti.
 • Zníženie environmentálneho dopadu: znižujú emisie CO2, šetria prírodné zdroje a prispievajú pri dosahovaní klimatickej neutrality.

Proces hodnotenia zahŕňa nezávislé auditovanie a verifikáciu v súlade s predpísanými kritériami, čo umožňuje investorom, developerom a majiteľom budov demonštrovať ich záväzok k udržateľnosti. Získanie BREEAM certifikátu nie len zvyšuje hodnotu a trhovú konkurencieschopnosť daného objektu, ale prispieva aj k znižovaniu prevádzkových nákladov a zlepšeniu kvality vnútorného prostredia pre jeho užívateľov.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore