B C D E F G K L M N P R S T U Ž
Peniaze na obnovu Európy

Plán obnovy Európskej únie predstavuje komplexný balík finančných opatrení navrhnutých s cieľom podporiť členské štáty EÚ. Ide o reakciu na hospodárske a sociálne následky pandémie COVID-19. Tento plán, známy tiež pod názvom Nástroj na podporu obnovy a odolnosti, je zameraný na stimuláciu investícií a reforiem, ktoré prispejú k zelenšej, viac digitálnej a odolnejšej Európe.

Jeho hlavným cieľom je oživiť európsku ekonomiku tým, že sa posilní jej kapacita na zvládanie budúcich výziev, podporí udržateľný rast a zvýši zamestnanosť. Financovanie z tohto plánu je prerozdeľované vo forme grantov a pôžičiek. Osobitný dôraz je pritom kladený na projekty podporujúce ekologickú transformáciu a digitalizáciu. Plán obnovy EÚ je financovaný zdrojmi zo spoločných emisií dlhopisov a vlastných zdrojov EÚ, ako sú clá a poplatky za emisie CO2.

Hlavné ciele plánu obnovy EÚ:

  • Podpora investícií do zelených technológií a infraštruktúry
  • Zvýšenie odolnosti členských štátov voči budúcim krízam
  • Podpora digitalizácie a inovácií
  • Zníženie nezamestnanosti a sociálnych nerovností

Finančné prostriedky z plánu obnovy EÚ sa prideľujú členským štátom na základe:

  • Hĺbky hospodárskeho poklesu v dôsledku pandémie COVID-19
  • Počtu obyvateľov
  • Reformného úsilia
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore