B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
Certifikácia LEED

LEED certifikát (Leadership in Energy and Environmental Design) predstavuje medzinárodný štandard pre ekologickú stavebnú architektúru, ktorý vydáva U.S. Green Building Council (USGBC). Tento certifikát sa považuje za jeden z najprestížnejších v oblasti udržateľnej výstavby a je uznaný celosvetovo. Jeho cieľom je podporovať výstavbu budov, ktoré efektívne využívajú zdroje, minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň poskytujú zdravé a pohodlné prostredie pre ich obyvateľov alebo užívateľov. Certifikát zohľadňuje viacero aspektov, ako napríklad:

 • Energetická efektivita: Budova s LEED certifikátom spotrebuje menej energie ako bežné stavby. To je dosiahnuté rôznymi opatreniami, ako napríklad optimalizáciou dizajnu, využitím obnoviteľných zdrojov energie a inteligentnými systémami riadenia spotreby.
 • Voda: Podporuje efektívne nakladanie s vodou. To zahŕňa napríklad používanie šetrných zariadení, zber dažďovej vody a recykláciu odpadovej vody.
 • Materiály a zdroje: Certifikát kladie dôraz na používanie ekologických a recyklovaných materiálov. To znižuje dopad stavby na životné prostredie a podporuje obehové hospodárstvo.
 • Kvalita vnútorného prostredia: Zameriava sa aj na zdravie a komfort užívateľov budovy. To zahŕňa napríklad kontrolu kvality ovzdušia, dostatok denného svetla a akustickú pohodu.
 • Inovácie a dizajn: Certifikát oceňuje inovatívne riešenia v oblasti udržateľnosti a ekologického dizajnu.

Výhody LEED certifikátu:

 • Zníženie prevádzkových nákladov: Budova s LEED certifikátom má nižšie prevádzkové náklady vďaka energetickej efektívnosti a efektívnemu nakladaniu s vodou.
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: LEED certifikát môže zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti, a to najmä vďaka nižším prevádzkovým nákladom a lepšej reputácii.
 • Zlepšenie imidžu: LEED certifikát ukazuje, že spoločnosti záleží na životnom prostredí a zdraví užívateľov.
 • Zdravé a komfortné prostredie: Budova s LEED certifikátom poskytuje zdravšie a komfortnejšie prostredie pre prácu a život.

Proces certifikácie LEED pozostáva z niekoľkých krokov:

 • Registrácia projektu: Developer alebo vlastník budovy zaregistruje projekt do systému LEED.
 • Výber úrovne certifikácie: Existuje viacero úrovní certifikácie LEED, od Certified cez Silver a Gold až po Platinum.
 • Dokumentácia: Developer alebo vlastník budovy musí predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že budova spĺňa požiadavky LEED.
 • Preskúmanie: USGBC (U.S. Green Building Council) preskúma dokumentáciu a udelí certifikát, ak budova spĺňa požiadavky.

LEED certifikát je celosvetovo uznávaným symbolom udržateľnosti a kvality budov. Navyše, projekty, ktoré sa môžu pochváliť týmto certifikátom, často prilákajú pozitívnu pozornosť a uznání v oblasti udržateľnosti a zdravého životného štýlu.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore