Greenshifting praktiky

Greenshifting, fenomén s nádychom irónie, sa týka marketingovej stratégie, ktorá presúva zodpovednosť za ochranu životného prostredia z firiem na plecia spotrebiteľov. Namiesto aktívnych krokov k udržateľnosti zo strany spoločností sa tak kladie dôraz na individuálne správanie zákazníkov. Ide o ďalší pojem, ktorý sa spája s populárnou témou greenwashing.

Funguje prostredníctvom:

  • Marketingové kampane: Firmy zdôrazňujú „zelené“ produkty a možnosti, čím sa zdá, že robia maximum pre ochranu životného prostredia. Avšak, ich vlastné aktivity a produkcia ostávajú nezmenené a neefektívne.
  • Zavádzajúce informácie: Niektoré firmy klamlivo prezentujú svoje produkty ako ekologické, aj keď v skutočnosti tak nie sú.
  • Prehnaná vina: Reklamné kampane sa zameriavajú na vyvolanie pocitu viny u spotrebiteľov za ich environmentálny dopad, čím ich nútia kupovať „zelené“ produkty, namiesto riešenia systémových problémov.

Dôvody, pre ktoré je greenshifting problematický:

  • Odbremenenie firiem: Namiesto systémových zmien a znižovania emisií sa zodpovednosť presúva na jednotlivcov, čím sa znižuje tlak na firmy.
  • Zmätok a nedôvera: Zelené marketingové stratégie bez reálnych zmien vedú k zmäteniu a nedôvere spotrebiteľov.
  • Neefektívnosť: Riešenie environmentálnych problémov si vyžaduje komplexný prístup, nie len individuálne kroky.

Greenshifting nie je riešením environmentálnej krízy. Spotrebitelia by sa mali kriticky stavať k marketingovým stratégiám a namiesto falošného pocitu viny z individuálnych dopadov sa zamerať na podporu firiem s reálnym záujmom o ochranu životného prostredia.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore