C D E G K R S T U Ž
Green Deal

Európska zelená dohoda (Green Deal) je ambiciózny plán Európskej komisie. Jeho cieľom je pretvoriť Európu na klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Dosiahnuť to chce sériou politických iniciatív v oblasti klímy, energetiky, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a financií. Jej kľúčové body sú:

  • Klimatická neutralita: Do roku 2050 sa má EÚ stať klimaticky neutrálnym kontinentom, t.j. emisie skleníkových plynov sa musia znížiť na nulu.
  • Zelená transformácia: EÚ sa má transformovať na modernú a prosperujúcu ekonomiku s nízkou emisiou uhlíka a odolnú voči zmene klímy.
  • Spravodlivosť a inkluzivita: Transformácia má prebiehať spravodlivo a inkluzívne, aby sa nikto necítil ohrozený a aby sa zohľadnili potreby všetkých regiónov a ľudí.

Hlavné oblasti pôsobenia:

  • Zníženie emisií skleníkových plynov: EÚ sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní s rokom 1990.
  • Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie: EÚ má za cieľ do roku 2030 dosiahnuť 40 % podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie.
  • Zvýšenie energetickej účinnosti: EÚ sa zaviazala do roku 2030 znížiť spotrebu energie o 32,5 % v porovnaní s rokom 2007.
  • Podpora obehového hospodárstva: EÚ má za cieľ prechod na obehové hospodárstvo. V tom sa materiály a produkty opätovne používajú, opravujú a recyklujú.
  • Udržateľná doprava: EÚ chce dosiahnuť klimaticky neutrálnu dopravu do roku 2050.
  • Ochrana biodiverzity: EÚ sa zaviazala zastaviť stratu biodiverzity do roku 2030.

Európska zelená dohoda prináša aj mnoho príležitostí pre inovácie, rast a tvorbu nových pracovných miest. Podporuje rozvoj zelených technológií, udržateľného priemyslu a ekologického poľnohospodárstva.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore