B C D E F G K L M N P R S T U W Ž
Udržateľnosť private equity

ESG private equity predstavuje investičný prístup v rámci súkromného kapitálu. Ten kladie dôraz na environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) faktory pri investičnom rozhodovaní a riadení portfólia spoločností. Tento prístup sa nezameriava en na financovanie spoločností s cieľom dosiahnuť vysokú návratnosť investícií. Rovnako ide aj o podporu udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania.

Investori private equity fondov veria, že spoločnosti s dobrým hodnotením ESG sú menej rizikové a prinášajú stabilnejšie výnosy v dlhodobom horizonte. Tieto spoločnosti sa berú ako zodpovednejšie a transparentnejšie, s lepšou reputáciou a nižšími prevádzkovými nákladmi.

Výhody ESG Private Equity:

  • Zníženie rizika: ESG faktory identifikujú a zmierňujú potenciálne riziká, ako sú regulačné zmeny, reputácia a poškodenie životného prostredia.
  • Zvýšenie výnosov: Štúdie ukazujú, že spoločnosti s dobrým hodnotením ESG dosahujú v priemere lepšiu výkonnosť a generujú vyššie výnosy pre investorov.
  • Pozitívny dopad na spoločnosť: ESG investície podporujú udržateľný rozvoj a zodpovedné podnikanie, čím prispievajú k riešeniu globálnych problémov.

Príklady udržateľných private equity investícií môžu byť rôzne. Napríklad investícia do start-upu zaoberajúceho sa recykláciou plastov či podpora spoločnosti s inkluzívnym pracovným prostredím. V dnešnej dobe, keď sa svet čoraz viac sústreďuje na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť, ESG private equity ponúka príležitosť pre investície, ktoré môžu mať pozitívny sociálny a environmentálny dopad, pričom zároveň prinášajú atraktívne finančné výnosy. Tento prístup teda predstavuje most medzi zodpovedným investovaním a dosahovaním ekonomického rastu.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore