PEF štítok výrobku

Environmentálna stopa výrobku (tiež nazývaná PEF štítok) je označenie, ktoré ponúka jednoduchší výber produktu s ohľadom na životné prostredie. Funguje ako semafor, kde zelená farba značí nízku environmentálnu záťaž a červená vysokú.

Pri výpočte environmentálnej stopy sa berie do úvahy celý životný cyklus produktu:

  • Výroba: Vrátane ťažby surovín, dopravy materiálov a energie spotrebovanej pri výrobe.
  • Používanie: Zahŕňa spotrebu energie a vody počas používania produktu, ako aj produkciu odpadu.
  • Koniec životnosti: Posudzuje sa recyklácia alebo likvidácia produktu.

Vďaka PEF štítkom sa môžu spotrebitelia ľahšie orientovať medzi produktmi a vybrať si tie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. To je dôležité pre ochranu našej planéty a budovanie udržateľnej budúcnosti.

Environmentálna stopa výrobku a tipy ako ich čítať:

  • Porovnajte štítky rôznych produktov v danej kategórii.
  • Venujte pozornosť celkovému skóre, ako aj jednotlivým kategóriám vplyvu na životné prostredie.
  • Nezabudnite, že PEF štítok je len jedným z faktorov, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere produktu.
Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore