C D E G K R S T U Ž
CSRD reporting

CSRD smernica (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) je legislatíva EÚ, ktorá zavádza jednotné štandardy pre nefinančné vykazovanie. Cieľom je zvýšiť transparentnosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti podnikov, čím sa uľahčí informované rozhodovanie investorom, zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám.

Kľúčové aspekty CSRD smernice:

  • Jednotné štandardy: Smernica definuje 12 kľúčových oblastí, o ktorých musia firmy reportovať, vrátane dopadu na životné prostredie, sociálne a riadiace aspekty.
  • Porovnateľnosť a relevantnosť: Informácie o udržateľnosti budú prezentované v štandardizovanom formáte, čo umožní jednoduché porovnanie medzi rôznymi firmami a sektormi.
  • Transparentnosť a spoľahlivosť: Reportovanie bude podliehať externému overeniu, aby sa zaistila jeho presnosť a spoľahlivosť.

CSRD smernica a výhody:

  • Lepšie informované investície: Investori budú mať k dispozícii komplexný a porovnateľný prehľad o udržateľných praktikách firiem. To im umožní robiť zodpovedné investičné rozhodnutia.
  • Zvýšená dôvera zákazníkov: Zákazníci budú ľahšie identifikovať firmy, ktoré sa zaviazali k udržateľnému podnikaniu.
  • Podpora udržateľného rozvoja: Smernica bude stimulovať firmy k zlepšovaniu svojich environmentálnych a sociálnych výkonov a prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti udržateľného rozvoja.

Prvé firmy budú musieť reportovať podľa CSRD smernice už za rok 2024.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore