B C D E F G K L M N P R S T U Ž
SNOP smernica

Nekalé obchodné praktiky predstavujú akékoľvek konanie alebo vynechanie podnikateľských subjektov, ktoré sú v rozpore s profesionálnou náležitosťou a majú za následok alebo môžu mať za následok narušenie hospodárskej súťaže a poškodenie záujmov spotrebiteľov. Tento termín zahŕňa široké spektrum činností, od zavádzajúcej reklamy, cez skryté poplatky, až po falošné zľavy.

Príklady nekalej obchodnej praktiky:

 1. Klamlivé konanie:
  • Falošné tvrdenia o vlastnostiach tovaru alebo služby
  • Skrytie dôležitých informácií
  • Vytváranie falošných recenzií
 2. Agresívne konanie:
  • Vyvíjanie nátlaku na spotrebiteľa
  • Obťažovanie spotrebiteľa
  • Využívanie jeho zraniteľnosti

SNOP smernica, čiže Smernica Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, stanovuje jednotné pravidlá boja proti týmto praktikám na ochranu spotrebiteľov v rámci EÚ. Cieľom smernice je nielen ochrana spotrebiteľov, ale aj zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, čím sa podporuje integrita vnútorného trhu. Smernica identifikuje konkrétne nekalé praktiky, ktoré sú vždy zakázané a dáva test zavádzania, ktorý umožňuje posúdiť, či konkrétne konanie môže byť považované za nekalé.

Zdieľať

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore