Milan Suchý

Content

Milan má viac ako 10-ročné skúsenosti s riadením projektov v domácich aj zahraničných poradenských firmách naprieč rôznymi obormi. Pracoval aj v českej CIRA Advisory, kde mal na starosti interné PR, digitálny obsah a strategickú komunikáciu klientov v oblasti udržateľnosti. Jeho špecializáciou je cirkulárna ekonomika, ESG a udržateľný e-commerce. V ESG KLUBE sa venuje tvorbe obsahu, ako aj marketingovým aktivitám.

Hore