Jana Bánovská Ormandyová

Partnerships & ticketing

Má viac ako 20-ročné skúsenosti s prácou v marketingu, obchode a produkcii. Absolvovala odbor masmediálnej komunikácie na FiF UK. Pracovné skúsenosti získavala na rôznych pozíciách v SND, Trigon Production, DIMAR GROUP a aktuálne v agentúre GreenTalk. V ESG KLUBE má na starosti manažment partnerských vzťahov a ticketing podujatí.

Hore