ESG prví členovia

Bratislava, 26. jún 2024 – ESG KLUB, biznisová platforma zameraná na ESG a podporu udržateľnosti v podnikaní na Slovensku, má prvých 50 členov. Tí pôsobia naprieč viacerými oblasťami podnikania od energetiky, cez právo a poradenstvo, až po dopravu. Táto komunita spoločností z rôznych odvetví ekonomiky vytvára silnú základňu pre rozvoj a šírenie princípov ESG (Environmentálne, Sociálne, Riadiace) na domácom a zahraničnom trhu.

Aktivity ESG KLUBU sú primárne orientované na vzdelávanie a networking firiem, očakávajúcich konkrétne a použiteľné informácie v problematike ESG. Ťažiskovou aktivitou sú pravidelné podujatia. Prostredníctvom nich sa členovia platformy môžu stretávať s odborníkmi na udržateľné podnikanie a ESG, prípadne sa inšpirovať príkladmi iných firiem. ESG KLUB na pravidelnej báze pripravuje unikátny vzdelávací a analytický obsah, webináre, z ktorých môžu čerpať poznatky aj ďalšie firmy z trhu, organizácie či jednotlivci.

V júni ESG KLUB úspešne realizoval prvé networkingové podujatie určené členom, ako aj bezplatný webinár pre firmy, v ktorom odborníci na udržateľnosť priblížili problematiku transponovanej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), známej ako CSRD, do novely slovenského Zákona o účtovníctve.

Členovia naprieč mnohými odvetviami

Medzi prvými 50 členmi ESG KLUBU sú spoločnosti, ktoré pôsobia naprieč celou ekonomikou v rôznych odvetviach. Najväčšie zastúpenie majú firmy z oblasti práva, poradenstva, účtovníctva, financií a nehnuteľností, ktoré tvoria až 24 percent členov. Za nimi nasledujú spoločnosti venujúce sa energetike, spracovaniu odpadov, stavebníctvu, elektrotechnike a strojárstvu s 22 percentným podielom. Tretia priečka patrí cestovnému ruchu, gastru, službám a sprostredkovaniu so 16 percentami. O dve percentá menej zastupujú členovia z oblasti školstva, vzdelávania, výskumu,  zdravotníctva a verejnej správy.

Kompletné zastúpenie odvetví v členskej báze ESG KLUBU:

 • Právo, poradenstvo a účtovníctvo, financie a nehnuteľnosti 24%
 • Energie, spracovanie odpadov, stavebníctvo, elektrotechnika a strojárstvo 22%
 • Cestovný ruch, gastro, služby a sprostredkovanie 16%
 • Školstvo, vzdelávanie, výskum, zdravotníctvo a verejná správa 14%
 • Informačné technológie, telekomunikácie 8%
 • Maloobchod a veľkoobchod, odevy a obuv 8%
 • Média, reklama, vydavateľstvá, kultúra 4%
 • Automobilový priemysel, priemyselná a iná výroba 2%
 • Doprava a logistika 2%
Odvetvia členov ESG KLUB

Aplikovanie ESG rezonuje vo viacerých oblastiach podnikania, či už ide o finančný sektor alebo logistiku. ZDROJ: ESG KLUB.

Vysoký záujem o členstvo a dosiahnutý míľnik prvých 50 firiem prekonal podľa Daniela Rabinu, spoluzakladateľa ESG KLUBU, očakávania. „Členstvo v ESG KLUBE znamená viac ako len prestíž. Naši členovia sú silnými hráčmi vo svojich odvetviach a spoločne môžeme vytvoriť výnimočnú komunitu, ktorá vie dosiahnuť potrebnú zmenu. Každý člen so sebou prináša unikátne názory, skúsenosti či pohľady na ESG a práve u nás ich môže zdieľať alebo vidieť ako k tejto téme pristupujú iné firmy.

Aj pri oslovení členov s otázkou, prečo sa rozhodli stať členom ESG KLUBU, rezonujú spoločné motivácie: možnosť vzájomne sa inšpirovať, vymieňať si biznisové know-how v kontexte ESG a vzdelávať sa:

 • Katarína Kretter, Riaditeľka oddelenia komunikácie, ENVI – PAK, a.s.:
  “Pre OZV ENVI – PAK je dôležité podporovať environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť. Z ESG sme silní hlavne v “E” – je v našej DNA už viac ako 20 rokov. Pre klientov sme pri téme ESG prirodzeným partnerom, keďže vo veľkej miere ovplyvňuje ekodizajn, nakladanie s odpadmi a v konečnom dôsledku aj správne triedenie. Chceme sa zlepšovať a inšpirovať, preto sme pri rozhodovaní o členstve neváhali.”
 • Danka Daubnerová, Corporate ESG Senior Product Manager, Tatra banka, a. s.:
  “Členstvo v ESG KLUBE je pre nás spôsobom, ako byť v kontakte s firmami, ktoré majú záujem o udržateľnosť v ich podnikaní. Pre časť členov môžu byť zaujímavé naše skúsenosti alebo všeobecne prístup k ESG. Časť z nich zase môže slúžiť ako inšpirácia pre nás. ESG KLUB berieme ako platformu pre výmenu znalostí, skúseností a názorov. Banka je taká udržateľná, ako sú udržateľní jej klienti, preto je informačná podpora firiem v oblasti ESG jednou z našich biznisových priorít.”
 • Denis Kalman, Renewable Energy Manager, Greenlogy, a. s.:
  V dnešnom svete je networking pre každú firmu kľúčový k jej rastu a rozvoju. Členstvo v ESG KLUBE nám prináša príležitosť spoznať rovnako zmýšľajúcich ľudí a spoločnosti. Klub považujeme za priestor pre rast, inšpiráciu, podporu a zdieľanie nápadov  v oblasti udržateľnosti. V rámci ESG KLUBU spoločne vytvárame komunitu a môžeme tak ostatných inšpirovať k zmene zmýšľania a správania. Spoločne môžeme faktami, transparentnosťou búrať zaužívané stereotypy a mýty v rámci zelenej energetiky.”
 • Zuzana Juríková, Tax reporting manager, NAY, a. s.:
  “Členstvom máme príležitosť ukázať našu angažovanosť v oblasti ESG a posilniť dôveru našich zákazníkov a obchodných partnerov, pre ktorých je téma čoraz dôležitejšia. Chceme byť lídrom v implementácii ekologických a etických obchodných praktík a prispievať k pozitívnym zmenám v našom odvetví. ESG KLUB nám ponúka platformu na spoluprácu a výmenu skúseností s ďalšími hodnotovo podobnými spoločnosťami.”
 • Martin Jančo, CEO M2M Solutions, s.r.o.:
  “ESG je aktuálna téma, ktorej sa intenzívne venujeme aj v M2M Solutions. O vstupe do ESG KLUBU sme preto vôbec nepochybovali. Veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť výraznejšie výsledky v oblasti vykazovania udržateľného prístupu v podnikaní, ako aj pomôcť našim zákazníkom, čo je v súlade s našou víziou poskytovať efektívne logistické riešenia, ktoré sú zároveň zodpovedné k životnému prostrediu.”

ESG KLUB plánuje v nasledujúcich mesiacoch rozšíriť svoje aktivity o ďalšie časti  špecializovaných webinárov FOCUS zameraných na príležitosti, ktoré ponúka téma ESG pre rôzne odvetvia. Zároveň pripravuje ďalšie networkingové stretnutie INSPIRE, ale aj praktický e-book s informáciami o ESG pre malé a stredné firmy.

Pokračujúcim cieľom ESG KLUBU je rozširovať svoju členskú základňu a vytvoriť tak ešte silnejšiu komunitu pre udržateľné podnikanie na Slovensku.

Zoznam prvých 50 členov ESG KLUBU v abecednom poradí:

 • ARPenviro, s.r.o.
 • ARRIVA Slovakia a.s.
 • Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
 • BIZANDREE s.r.o.
 • Blackwater Holdings Limited, s.r.o.
 • BRANTNER Slovakia s.r.o.
 • BTLAW s. r. o.
 • BTS Cargo & Hangar Services a.s.
 • Centrum výskumu a vývoja, s. r. o.
 • CORWIN SK a.s.
 • dm drogerie markt, s.r.o.
 • EKOS PLUS s.r.o.
 • EMARK s.r.o.
 • Energy Centre Bratislava, s.r.o.
 • APP
 • ENVI – PAK
 • ENVIRO-LEG s.r.o.
 • Eversheds Sutherland
 • FG Consulting plus s.r.o.
 • FRAGMENTAL, s. r. o.
 • Frey Services s. r. o.
 • GAMO a. s.
 • GARAJ PARTNERS
 • GREEN0METER, S.R.O.
 • Greenlogy a.s.
 • J & R INSPIRE, spol. s r.o.
 • ENERGY
 • KOOR, s.r.o.
 • KOSIT
 • KOVOTVAR, výrobné družstvo
 • Kvalitné služby s.r.o.
 • LH Energy s. r. o.
 • M2M Solutions, s.r.o.
 • MH Teplárenský holding
 • NATUR-PACK, a.s.
 • NAY a.s.
 • Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra s. r. o.
 • NOHY s. r. o.
 • Novo Consulting s.r.o.
 • Omega Solutions, s.r.o.
 • OPTIMAL PARTNER s. r. o.
 • Parvias s.r.o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa
 • SARIO
 • SOFTIP, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Tatry mountain resorts, a.s.
 • VGD SLOVAKIA, s.r.o.
 • WOOD Real Estate
 • ZE Innovation s. r. o.

Autor

Rastislav Tinák

Bývalý redaktor Hospodárskych novín, kde sa venoval témam z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a maloobchodu. Súčasťou dlhoročných mediálnych skúseností je aj autorská tvorba v populárnom podnikateľskom portáli Podnikajte.sk. Tu autor písal texty na podnikateľské a ekonomické témy z rôznych oblastí. Jeho portfólio obsahuje aj firemné blogy v oblasti e-commerce a logistiky, ktorých súčasťou sú témy o znižovaní uhlíkovej stopy zásielky alebo zelenšom online nakupovaní. Pre ESG Klub sa autor venuje písaniu blogových textov na témy energetiky, ekológie a zodpovedného podnikania.

Hore